Overslaan en naar de inhoud gaan

Raad van Europa

De Vlaamse culturele sector wordt beïnvloed en geïnspireerd door richtinggevende kaders en tendensen die zich op internationaal en multilateraal niveau voordoen. Tegelijk voedt Vlaanderen via haar vertegenwoordiging in die multilaterale fora het debat en bepaalt het mee de richting van die ontwikkelingen. 

Vlaanderen onderhandelde over en ratificeerde binnen een Belgische context verdragen in het kader van de Raad van Europa. Deze verdragen brengen verplichtingen mee. Daarnaast is er de zogenaamde soft lawdie via gedragscodes, aanbevelingen en charters ontwikkeld wordt en mee de context schept van het Vlaamse beleid. 

Wat

De Raad van Europa is een intergouvernementele organisatie die een belangrijk functie heeft als multilateraal ontmoetingsforum. Net zoals UNESCO heeft de Raad multilaterale verdragen uitgewerkt die een belangrijke bron van internationale wetgeving over cultuur en erfgoed zijn.

De Raad van Europa is vooral op het vlak van (onroerend) erfgoed relevant. De Raad hanteert bijvoorbeeld in vergelijking met de EU een bredere aanpak, zowel inhoudelijk als geografisch. Daarnaast speelt hij een grote rol als forum voor discussie, ontwikkeling van standaarden en uitwisseling van goede praktijken op het vlak van (onroerend) erfgoed.

Instrumenten en verdragen

Enkele relevante projecten en instrumenten van de Raad van Europa zijn:

 • Cultural Compendium: online inventaris met beschrijvingen van het cultuurbeleid in de verschillende lidstaten. Sinds 2018 wordt het Compendium zelfstandig beheerd. België is lid van het consortium dat dit verderzet.
 • European Heritage Network (HEREIN): een monitor en netwerk dat het onroerenderfgoedbeleid opvolgt.
 • Interculturele steden.
 • Eurimages: het coproductie- en distributiefonds voor de audiovisuele sector

Enkele interessante verdragen zijn:

 • De Culturele Conventie (1954)
  De Europese Culturele Conventie vormt het eerste kader voor de Europese samenwerking op het vlak van cultuur en erfgoed.
 • De Kaderconventie over de Waarde van Cultureel Erfgoed voor de samenleving (2005) - Faro Conventie
  Het Verdrag van Faro van 2005 plaatst het erfgoed in een maatschappelijk context en als onderdeel van een ontwikkelings- of transformatieproces. 
 • Conventie inzake cinematografische coproductie
 • European Convention on Protection of the Audiovisual Heritage
   

In 2017 stelde de Raad van Europa Strategie 21 voor, de Europese Erfgoedstrategie voor de 21ste eeuw. Daarin kaart de Raad van Europa een aantal grote uitdagingen aan op de volgende terreinen:

 • participatie en goed bestuur;
 • economische, duurzame ontwikkeling;
 • kennis en educatie.