Overslaan en naar de inhoud gaan

Eurimages

Wat

Eurimages is het coproductie- en distributiefonds van de Raad van Europa. Eurimages werd opgericht in 1989 en telt vandaag 40 leden: 39 van de 47 lidstaten van de Raad van Europa en Canada als geassocieerd lid. Eurimages heeft vijf steunprogramma’s:

 • coproductiesteun voor films;
 • distributiesteun;
 • steun aan bioscopen - in samenwerking met Europa Cinemas;
 • promotiesteun;
 • initiatieven rond gendergelijkheid in de audiovisuele sector.

Voor wie

Fictie- en animatiefilms en documentaires met een minimumduur van 70 minuten én minstens twee onafhankelijke coproducenten uit verschillende lidstaten, komen in aanmerking voor productiesteun.

Het aandeel van de hoofdproducent mag niet meer dan 70% bedragen - of 80% in het geval van een bilaterale coproductie met een productiebudget van minder dan 5.000.000 euro. Het aandeel van de minoritaire producent mag niet lager zijn dan 10%. Als televisieomroep kom je niet in aanmerking voor steunmiddelen.

Het werk dat je produceert moet voortkomen uit een van de lidstaten van Eurimages en moet erkend zijn als een Europees werk via een coproductieattest. Het werk moet getuigen van een artistieke en technische samenwerking tussen minstens twee coproducenten. 

De ingediende projecten moeten overeenstemmen met de wetgeving die van kracht is in de betrokken lidstaten en met de voorwaarden van eventuele bilaterale of multilaterale coproductieakkoorden tussen de lidstaten.

Om in aanmerking te komen voor steun van Eurimages, moet een fictiefilm minstens 15 op 19 punten behalen, een animatiefilm minstens 14 op 21 punten en een documentaire minstens 8 op 16 punten.

Selectiecriteria

Een werk wordt geselecteerd op basis van:

 • de artistieke kwaliteiten van het script;
 • de visie en stijl van de regisseur;
 • de bijdrage van het betrokken team en de artistieke en technische samenwerking tussen de producenten;
 • het circulatie- en commerciële potentieel van het werk (festivals, distributie en publiek);
 • de mate waarin de financiering is bevestigd;
 • de mate waarin het project overeenstemt met de waarden en doelstellingen van de Raad van Europa.

Steunbedragen en reglement

De steun van Eurimages bedraagt ten hoogste 17% van de totale productiekost - of 25% voor documentaires - en heeft een maximumgrens van 500.000 euro.

Eurimages wijst de steun toe aan de producent, a rato van diens financiële aandeel in de coproductie.

Lees het volledige reglement.