Overslaan en naar de inhoud gaan

VAF - Filmfonds

Wat

Het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) is een instelling van de Vlaamse Gemeenschap en werkt in opdracht van de Vlaamse Regering. 

Algemeen heeft het VAF tot doel om de onafhankelijke audiovisuele creatie in Vlaanderen te stimuleren en te ondersteunen via een geïntegreerde aanpak. Daarnaast biedt het VAF de Vlaamse professionele sector de nodige omkadering.

Onder de algemene koepel van het VAF vallen drie fondsen: het VAF/Filmfonds, het VAF/Gamefonds en het VAF/Mediafonds. In opdracht van het Agentschap Innoveren en Ondernemen voert het ook bepaalde taken uit voor het economisch filmfonds Screen Flanders.

Elk van de drie fondsen binnen het VAF heeft zijn eigen beheersovereenkomst met eigen doelstellingen, regels en beoordelingssystemen.

  VAF/Filmfonds

  Het VAF/Filmfonds staat in voor het geïntegreerde filmbeleid in Vlaanderen, dat de volledige professionele keten van filmcreatie tot filmvertoning omvat. Hierbij is het de bedoeling om versnippering te vermijden en een eenduidig en efficiënt ondersteuningsbeleid te ontwikkelen.

  De opdracht van het VAF/Filmfonds situeert zich op zes verschillende domeinen:

  • talentontwikkeling
  • steun aan creatie
  • communicatie & promotie
  • publiekswerking & filmeducatie
  • kennisopbouw
  • economische maatregelen (met Screen Flanders).

  Het VAF/Filmfonds ondersteunt zogenaamde ‘single’ creaties – eendelige, op zichzelf staande werken – in de categorieën fictie, animatie, documentaire, filmlab en innovatielab.

  Het Filmfonds voorziet financiële tegemoetkomingen in de verschillende stadia van het creatieproces: scenariosteun, ontwikkelingssteun en productiesteun.

  Flanders Image

  Flanders Image is de (internationale) communicatie- en promotieafdeling van het VAF. Ze brengt de Vlaamse audiovisuele creaties onder de aandacht in het buitenland en begeleidt Vlaamse producenten en makers op het vlak van marketing.