Overslaan en naar de inhoud gaan

Europese subsidies

creative europe

Creative Europe

Met het 7-jarige subsidieprogramma Creative Europe (Creatief Europa, 2021-2027) wil de Europese Commissie de ontwikkeling van de Europese culturele, creatieve en audiovisuele sectoren bevorderen.  

Creative Europe omvat 3 luiken: 

  • een luik Cultuur voor de ondersteuning van de culturele en creatieve sectoren 
  • een luik Media voor de audiovisuele sector
  • een cross-sectoraal luik, dat middelen voorziet voor beleidssamenwerking en sectoroverschrijdende activiteiten

Gedetailleerde informatie over dit programma vind je bij de Creative Europe Desk Vlaanderen. De contactgegevens vind je op de website van Creative Europe

Citizens, Equality, Rights and Values (CERV)

Het Europees programma voor burgers, gelijkheid, rechten en waarden (CERV) biedt financiering aan projecten die de Europese rechten en waarden bevorderen. Het Europa voor de Burger programma (2014-2020) ging op in het CERV-programma, dat loopt van 2021 tot 2027.

Het CERV-programma bestaat uit 4 pijlers:

  • de bescherming en bevordering van de Europese waarden
  • de bescherming en bevordering van rechten en gelijkheid, inclusief gendergelijkheid
  • de bevordering van de participatie en betrokkenheid van burgers
  • de strijd tegen elke vorm van geweld

Lees meer over de thema's waarop het CERV-programma inzet
 

Meer info

CERV-oproepen

Bekijk de open en geplande oproepen op het 'Funding & Tender' portaal van de Europese Commissie --> filter links op programma's en kies CERV.

Bekijk alle recente subsidieoproepen binnen het CERV-programma
Vleva

Vlaams-Europees Verbindingsagentschap

Het Vlaams-Europees Verbindingsagentschap (VLEVA) draagt bij tot een meer nadrukkelijke Vlaamse aanwezigheid op het Europese beleidsniveau en een betere Vlaamse belangenbehartiging. VLEVA moet het Vlaamse middenveld en de Vlaamse overheden (zowel lokaal als regionaal) zo goed mogelijk informeren over Europese dossiers en financieringsmogelijkheden. Via een publiek-private alliantie wil men het brede socio-economische, sociaal-culturele en wetenschappelijk veld zo sterk mogelijk betrekken bij Europa. VLEVA ontwikkelde vanuit die opdracht ook een handige subsidiewijzer

Subsidies vanuit Vlaanderen

Ook op Vlaams niveau zijn er een aantal subsidiemogelijkheden voor internationale initiatieven. Ontdek ze via onze website.