Overslaan en naar de inhoud gaan
Cultuur Cultuur

Con­ven­tie 2005 - Cul­tu­re­le Di­ver­si­teit

Wat

Op 20 oktober 2005 nam de Algemene Vergadering van UNESCO de Conventie betreffende de bescherming en de bevordering van de diversiteit van cultuuruitingen aan. De conventie is een belangrijke bouwsteen voor zowel de creatieve economie als voor de VN en de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen die de wereldgemeenschap tegen 2030 wil bereiken. België ratificeerde de Conventie 2005 op 9 augustus 2013. 

Het verdrag bepaalt dat elke partij om de 4 jaar moet rapporteren over de uitvoering van de Conventie 2005. Deze periodieke rapportering heeft als doel beste praktijken in kaart te brengen en inzicht te geven in de manier waarop de conventie in België wordt geïmplementeerd. In het Vlaamse luik van de allereerste rapportering werd op volgende thema’s gefocust:  

  • Cultuureducatie 
  • Cultuur en gelijkekansenbeleid 
  • Digitalisering 
  • Participatie 
  • Sociaaleconomische positie van de kunstenaar  

De Belgische rapportering is beschikbaar op de website van UNESCO

 Aan de conventie 2005 is ook een fonds verbonden. Het International Fund for Cultural Diversity (IFCD) heeft als doel om de opkomst van culturele en creatieve sectoren in ontwikkelingslanden te ondersteunen en draagt op die manier bij aan de realisatie van de Agenda 2030. Het fonds wordt onder meer aangevuld op basis van vrijwillige bijdragen door de partijen bij de conventie. 

Rapportage

In 2021 verwacht UNESCO van België een rapport over de naleving van de UNESCO-Conventie 2005 Culturele Diversiteit. Binnen die conventie zijn transparantie en informatiedeling fundamentele principes. Het departement doet daarom een oproep aan middenveldorganisaties om mee te werken aan de rapportage over die conventie.  

Het Belgische periodieke rapport, het tweede in zijn soort, wordt midden 2021 aan UNESCO bezorgd. Het zal ook een hoofdstuk bevatten met specifieke maatregelen en initiatieven die sinds 2018 door het maatschappelijk middenveld zijn genomen, gelanceerd of gerealiseerd. 

Jouw feedback zal worden verwerkt in dat hoofdstuk en zal ook mee de prioriteiten bepalen voor de verdere implementatie van de conventie.
 

Hoe geef je feedback

Om over deze specifieke maatregelen en initiatieven te rapporteren, stelt het UNESCO-secretariaat van de Conventie 2005 het maatschappelijk middenveld een sjabloon ter beschikking. Vul het sjabloon zo volledig mogelijk in en stuur het vóór 31 maart 2021 via e-mail naar internationaal.cjm@vlaanderen.be

Toelichting bij het sjabloon

Op pagina's 1 en 2 biedt het sjabloon meer informatie over:

  1. waar de UNESCO-Conventie 2005 ‘Culturele diversiteit’ voor staat, hoe de periodieke rapportering is opgevat en welke maatregelen en initiatieven in dit kader aan de orde zijn.
  2. wat in de UNESCO-Conventie 2005 onder maatschappelijk middenveld wordt begrepen.

Op pagina's 3 en 4 van het sjabloon beschrijf je de de maatregelen en initiatieven die je sinds 2018 hebt genomen. Ze moeten verband houden met één van de vier doelstellingen van de Conventie 2005.
 

Meer info

Heb je vragen bij deze open oproep voor feedback? Neem dan contact op met Liesbet Servranckx

Liesbet Servranckx
Kennis en Beleid
+32 (0)2 553 06 67