Overslaan en naar de inhoud gaan

Con­ven­tie 2005 - Cul­tu­re­le Di­ver­si­teit

Wat

Op 20 oktober 2005 nam de Algemene Vergadering van UNESCO de Conventie betreffende de bescherming en de bevordering van de diversiteit van cultuuruitingen aan. De conventie is een belangrijke bouwsteen voor zowel de creatieve economie als voor de VN en de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen die de wereldgemeenschap tegen 2030 wil bereiken. België ratificeerde de Conventie 2005 op 9 augustus 2013. 

Het verdrag bepaalt dat elke partij om de 4 jaar moet rapporteren over de uitvoering van de Conventie 2005. Deze periodieke rapportering heeft als doel beste praktijken in kaart te brengen en inzicht te geven in de manier waarop de conventie in België wordt geïmplementeerd.

 Aan de conventie 2005 is ook een fonds verbonden. Het International Fund for Cultural Diversity (IFCD) heeft als doel om de opkomst van culturele en creatieve sectoren in ontwikkelingslanden te ondersteunen en draagt op die manier bij aan de realisatie van de Agenda 2030. Het fonds wordt onder meer aangevuld op basis van vrijwillige bijdragen door de partijen bij de conventie. 

Rapportage

België rapporteerde al twee keer over de uitvoering van de conventie. Elke rapportering bevat een luik dat de overheid opmaakt en een luik afkomstig van het maatschappelijke middenveld. 

De Belgische rapportering is beschikbaar op de website van UNESCO (2018 en 2021).