Overslaan en naar de inhoud gaan

Multinationale UNESCO-kandidatuur

Wat

In het kader van de UNESCO 2003 Conventie voor het Borgen van Immaterieel Cultureel Erfgoed kunnen naast nationale, ook multinationale kandidaturen ingediend worden. Daarin verenigen een aantal landen zich om samen een dossier in te dienen voor een gedeeld immaterieel-erfgoedelement of gedeelde immaterieel-erfgoedborgingspraktijk. 

Eén land treedt daarbij op als trekker en dient de kandidatuur in namens de andere partnerlanden. De Valkerij en het Jachthoornblazen zijn voorbeelden van dergelijke dossiers waar Vlaanderen deel van uitmaakt.

De kandidatuur kan voor een van de volgende UNESCO-lijsten worden ingediend:

 • de Representatieve Lijst van het Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid
 • het Register van programma’s, projecten en activiteiten, die het best de doelstellingen en principes van de Conventie weerspiegelen.

Voor wie

Zowel beoefenaars van een element immaterieel erfgoed als begeleiders van een borgingspraktijk in Vlaanderen kunnen bij het Departement Cultuur, Jeugd en Media een aanvraag voor een kandidatuur indienen.

 • Voor opname op de Representatieve Lijst van het Immaterieel Cultureel Erfgoed van de mensheid moet het element al opgenomen zijn in de Inventaris Vlaanderen van het Immaterieel Cultureel Erfgoed.
 • Voor opname op het Register van programma’s, projecten en activiteiten die het best de doelstellingen en principes van de Conventie weerspiegelen is die vereiste er niet.

UNESCO heeft een uitgebreide selectieprocedure voor de indiening en behandeling van de kandidaturen. Lidstaten kunnen geen onbeperkt aantal dossiers indienen. 

Hoe indienen

Je kunt je aanvraag voor een kandidatuur op elke moment indienen, er is geen vooropgestelde deadline.

 • Gebruik het aanvraagformulier om je dossier samen te stellen. Vul het formulier volledig in en voeg er eventueel nog bijkomende documentatie bij.
 • Bezorg je dossier aan het Departement Cultuur, Jeugd en Media, team Cultuurgoederen.

Na de indiening van je aanvraag nodigen we maximaal 3 vertegenwoordigers uit om een korte toelichting te geven aan de expertencommissie.

Beoordeling van je aanvraag

Expertencommissie

De aanvragen en de resultaten van de toelichting worden door de Expertencommissie UNESCO 2003 beoordeeld volgens een principe van rood licht/groen licht. Er is geen afweging tegenover eventuele andere kandidaten. De expertencommissie formuleert een advies aan de minister van Cultuur. De minister neemt binnen de 3 maanden na indiening een beslissing.

De Expertencommissie UNESCO 2003 is als volgt samengesteld: 

Leden

 • Vera Ameels (Agentschap Onroerend Erfgoed, Vlaamse Unesco Commissie)
 • Davy Jacobs (Jenevermuseum Hasselt)
 • Marc Jacobs (UAntwerpen en Vrije Universiteit Brussel)
 • Sylvia Matthys (OP/TIL)
 • Jorijn Neyrinck (Werkplaats Immaterieel Erfgoed, Vlaamse Unesco Commissie)
 • Marc Vervenne (Vlaamse Unesco Commissie)

Waarnemers

 • Sophie Muyllaert (Departement Cultuur, Jeugd en Media)
 • Waarnemer van het kabinet van de minister van Cultuur

Voorzitter en secretaris

 • Els Cuisinier (Departement Cultuur, Jeugd en Media)
 • Arno Beunen (Departement Cultuur, Jeugd en Media)
   

Beoordelingscriteria

De expertencommissie beoordeelt je dossier aan de hand van de volgende 4 criteria:

 • De aanvraag past binnen de criteria van de Conventie 2003.
 • Er is actieve betrokkenheid van een Vlaamse erfgoedgemeenschap.
 • De vooropgestelde kandidatuur omvat een evenwichtig en betrouwbaar internationaal partnerschap en het tijdspad naar indiening bij UNESCO is haalbaar.
 • Er zijn voldoende garanties dat het dossier ook na de erkenning opgevolgd wordt, bijvoorbeeld financieel, bestuurskracht. 

Zowel in het aanvraagformulier als tijdens het gesprek met de expertencommissie moet je deze criteria toelichten.

Na de selectie

Kandidaturen worden bij UNESCO ingediend door de lidstaten, niet door de erfgoedgemeenschappen zelf.  De participatie en de betrokkenheid van de erfgoedgemeenschappen vormen wel een zeer belangrijk aspect van de aanvraag.

Afhankelijk van het dossier (inhoud, voortgang, …) en de mogelijkheid van de lidstaat om een dossier in te dienen, kan het uiteindelijke jaar van indiening bij UNESCO variëren. De uiterste datum voor indiening is steeds de laatste werkdag van maart.

Een vertegenwoordiger van het departement volgt het dossier verder op en voorziet begeleiding door een professionele organisatie uit de cultureel-erfgoedsector.

Begeleiding - Meer info

BEGELEIDING

Gezien de vereiste kwaliteitsnormen raden we je sterk aan om je bij de voorbereiding van je aanvraag te laten begeleiden door een professionele organisatie.  Dat kan bijvoorbeeld een van de partners uit het netwerk Immaterieel Erfgoed zijn.
 

MEER INFO CONVENTIE 2003

Vragen

Heb je nog vragen? Gebruik dit contactformulier.