Overslaan en naar de inhoud gaan

Tegemoetkomingen voor internationale presentatiemomenten

Wat

Een tegemoetkoming voor een internationaal presentatiemoment dient als financiële ondersteuning voor een actor in het kunstenveld om deel te nemen aan buitenlandse activiteiten waaraan een presentatiemoment gekoppeld is. Ook het tentoonstellen van Vlaamse kunstenaars op internationale kunstbeurzen door promotiegaleries komt in aanmerking voor een tegemoetkoming.

Niet alleen reis-, verblijf-, verzekerings- en transportkosten, maar ook materiaal- en andere kosten komen in aanmerking voor deze subsidie, zolang deze kosten strikt verbonden zijn aan de presentatie. De kosten voor de creatie van een werk dat in het buitenland getoond wordt, komen niet in aanmerking.

Voor wie

Een aanvraag van een tegemoetkoming voor een internationaal presentatiemoment kan ingediend worden door:

  • Een bij de presentatie betrokken kunstenaar;
  • Een bij de presentatie betrokken organisatie;
  • Een kunstwerker die als bemiddelaar optreedt voor de presentatie van een of meerdere kunstenaars of organisaties;
  • Een buitenlandse organisatie die een kunstenaar of organisatie programmeert die in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad gevestigd is.

Komen niet in aanmerking:

Hoe aanvragen

Start met het lezen van de handleiding. Ze maakt je onmiddellijk wegwijs in de facetten van het aanvraagdossier en bevat alle info over de verplichte onderdelen.

Bekijk zeker ook het document met veelgestelde vragen. Dit document wordt voortdurend aangevuld op basis van jullie vragen en onze antwoorden.

Je dient je aanvraag in via de webapplicatie KIOSK

Wil je meer weten over de situering van je aanvraag binnen het Kunstendecreet? Contacteer Kunstenpunt. 

Indiendata

Aanvragen kunnen doorlopend ingediend worden, maar wel ten minste twee maanden vóór de aanvang van het presentatiemoment, tenzij gemotiveerde uitzonderingen. 

Beoordeling van je aanvraag

Het departement maakt op basis van je dossier een advies op en beslist uiterlijk twee maanden na het indienen van de aanvraag. 

Toekenning en uitbetaling

Als de tegemoetkoming wordt toegekend, moet je het logo van de Vlaamse Gemeenschap vermelden in al je communicatie.

Het maximale bedrag van een tegemoetkoming voor een internationaal presentatiemoment is 7.000 euro.

Het toegekende bedrag wordt meteen volledig uitbetaald na ondertekening van het besluit.

Verantwoording

Binnen de twee maanden na de beëindiging van het presentatiemoment dien je een verantwoordingsverslag in via KIOSK. Hierin toon je aan dat je de tussenkomst gebruikt voor het doel waarvoor ze is verleend. In de handleiding lees je hoe je verantwoording moet opmaken.

Uitstel einddatum presentatie

Uiterlijk één maand voor de einddatum van je presentatie, kun je een gemotiveerd uitstel aanvragen. Dien je vraag tot uitstel in via het contactformulier en voeg als bijlage een nieuwe engagementverklaring van de buitenlandse organisator toe. Indien het uitstel wordt verleend, wordt een nieuwe uiterste indiendatum voor de verantwoording bepaald.

Meer info of hulp nodig?

Inhoudelijke vragen | Vragen over een lopend dossier in KIOSK | Technische vragen over KIOSK

Gebruik het contactformulier