Overslaan en naar de inhoud gaan

Tegemoetkomingen voor internationale presentatiemomenten

Wat

Een tegemoetkoming voor een internationaal presentatiemoment biedt een financiële ondersteuning aan de actor in het kunstenveld voor deelname aan buitenlandse activiteiten met een presentatiemoment. 

Niet alleen reis-, verblijf-, verzekerings- en transportkosten, maar ook materiaal- en andere kosten komen in aanmerking voor deze subsidie, zolang deze kosten strikt verbonden zijn aan een publiek toegankelijk presentatiemoment. De kosten voor de creatie van een werk dat in het buitenland getoond wordt, komen niet in aanmerking.

Het maximale bedrag van een tegemoetkoming voor een internationaal presentatiemoment is 7.000 euro. Je kunt hoogstens twee keer per kalenderjaar de tussenkomst ontvangen. 

Voor wie

Een tegemoetkoming voor een internationaal presentatiemoment kan aangevraagd worden door:

  • Een kunstenaar;
  • Een kunstenorganisatie;
  • Een kunstwerker die als bemiddelaar optreedt voor de presentatie van werk van (een) kunstenaar(s) of (een) kunstenorganisatie(s);
  • Een buitenlandse organisatie die werk van (een) kunstenaar(s) of (een) kunstenorganisatie(s) programmeert.

De kunstenaar of kunstenorganisatie (wiens werk gepresenteerd wordt) moet gevestigd zijn in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.

 

Voor wie niet

Hoe aanvragen

Start met het lezen van de handleiding. Ze maakt je onmiddellijk wegwijs in de facetten van het aanvraagdossier en bevat alle info over de verplichte onderdelen.

Bekijk zeker ook het document met veelgestelde vragen. Dit document wordt voortdurend aangevuld op basis van jullie vragen en onze antwoorden.

Je dient je aanvraag in via de webapplicatie KIOSKGebruik voor de opmaak van je begroting het verplichte model.

Wil je meer weten over de situering van je aanvraag binnen het Kunstendecreet? Contacteer Kunstenpunt. 

Indiendata

Aanvragen kunnen doorlopend ingediend worden, maar wel ten minste twee maanden vóór de aanvang van het presentatiemoment, tenzij gemotiveerde uitzonderingen. 

Beoordeling

Het departement toetst je aanvraagdossier aan de beoordelingscriteria en maakt een advies op. 

Beslissing

Het departement neemt uiterlijk twee maanden na het indienen van de aanvraag een beslissing over de subsidie. De beslissing wordt genomen en gecommuniceerd op het einde van de maand die volgt op de maand van indiening. 

Toekenning en uitbetaling

Als je een tegemoetkoming ontvangt, moet je in alle communicatie met betrekking tot de gesubsidieerde presentatie het logo van de Vlaamse Gemeenschap vermelden.

Het toegekende bedrag wordt meteen volledig uitbetaald na ondertekening van het besluit.

Verantwoording

Binnen de twee maanden na de beëindiging van het presentatiemoment dien je een verantwoordingsverslag in via KIOSK. Hierin toon je aan dat je de tegemoetkoming gebruikt hebt voor het doel waarvoor ze is verleend. In hoofdstuk 8 van de handleiding lees je hoe je de verantwoording moet opmaken.

Uitstel einddatum presentatie

Uiterlijk één maand voor de goedgekeurde einddatum van je presentatie, kan je een gemotiveerd uitstel van einddatum van je tegemoetkoming voor een internationaal presentatiemoment aanvragen. Vul dit formulier in en dien het als Word-document in via het contactformulier. Voeg als bijlage een nieuwe engagementverklaring van de buitenlandse organisator toe. Hetzelfde doe je voor fundamentele wijzigingen in de inhoudelijke plannen. Na goedkeuring bepaalt het departement de nieuwe uiterste indiendatum voor de verantwoording. 

Annulatie presentatie

Kan je presentatie niet plaatsvinden? Verwittig ons dan zo snel mogelijk via het contactformulier. Wij zullen je dossier verder afhandelen. Als je de subsidie al (geheel of gedeeltelijk) ontving, zullen we je vragen deze terug te storten. 

Meer info of hulp nodig?

Inhoudelijke vragen | Vragen over een lopend dossier in KIOSK | Technische vragen over KIOSK

Gebruik het contactformulier