Overslaan en naar de inhoud gaan

Projectsubsidies

Wat

Een projectsubsidie is bedoeld als financiële ondersteuning van initiatieven in de kunstensector die in tijd en doelstelling beperkt zijn, zoals:

 • creatie en spreiding van een voorstelling
 • tijdelijke tentoonstelling
 • concerttournee in het buitenland
 • lezingenreeks
 • publicatie

Projecten kunnen zowel kort- als langlopend zijn, met een maximum van 3 jaar. Enkel kosten gemaakt tussen de begin- en einddatum van een project worden aanvaard.

Voor wie

Kunstenaars, kunstwerkers en organisaties die professioneel betrokken zijn bij het kunst­gebeuren in Vlaanderen, kunnen een projectsubsidie aanvragen. Voor organisaties geldt als bijkomende voorwaarde dat ze gevestigd zijn in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad. Voor kunstwerkers geldt als bijkomende voorwaarde dat ze het initiatief nemen om een project op te zetten in samenwerking met minstens één kunstenaar die professioneel betrokken is bij het kunstgebeuren in Vlaanderen.

De aanvrager is actief binnen één of meerdere disciplines:

 • Architectuur en Vormgeving
 • Beeldende kunsten, Audiovisuele kunsten en Fotografie
 • Podiumkunsten
 • Muziek
 • Transdisciplinaire en Cross-sectorale kunsten

Ook alle combinaties van disciplines en subdisciplines komen in aanmerking. 

Voor wie niet

Kunstuitingen die onder de bevoegdheden vallen van Literatuur Vlaanderen en het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) komen niet in aanmerking voor subsidiëring via het Kunstendecreet. Hetzelfde geldt voor het ontwerp en de uitvoering van al dan niet experimentele bouwprojecten. 

Let ook op dat de meeste subsidietypes niet met elkaar gecombineerd mogen worden binnen het Kunstendecreet. Lees er meer over in het document met veelgestelde vragen

 

Indiendata

 • Een aanvraag voor een projectsubsidie dien je uiterlijk op 15 september in voor projecten die starten in de eerste jaarhelft van het daaropvolgende jaar (vanaf 1 januari).
 • Een aanvraag voor een projectsubsidie dien je uiterlijk op 15 maart in voor projecten die starten in de tweede jaarhelft van hetzelfde jaar (vanaf 1 juli).

Hoe aanvragen

Je kan een projectsubsidie aanvragen via de webapplicatie KIOSK.

Start met het lezen van de handleiding. Zo vind je je weg in alle facetten van het aanvraagdossier, inclusief de verplichte onderdelen:

Bekijk zeker ook het document met veelgestelde vragen. Dit document wordt voortdurend aangevuld op basis van jullie vragen en onze antwoorden.

Wil je meer weten over de situering van je aanvraag binnen het Kunstendecreet? Contacteer Kunstenpunt.

Beoordeling

Voordat een aanvraagdossier ter beoordeling wordt voorgelegd aan een commissie, gaat de administratie na of het aanvraagdossier volledig en tijdig ingediend is.

Vervolgens stelt een commissie een advies op.

Download het draaiboek bij de kwaliteitsbeoordeling van projecten en beurzen.

Beslissing

Op basis van de adviezen van de commissies neemt de minister een beslissing over de toekenning van de projecten. 

 • Uiterlijk op 15 januari voor projecten die ingediend werden in de ronde van 15 september.
 • Uiterlijk op 15 juli voor projecten die ingediend werden in de ronde van 15 maart. 

Toekenning en uitbetaling

Als de projectsubsidie wordt toegekend, moet je het logo van de Vlaamse Gemeenschap vermelden in al je communicatie.

Als het toegekende bedrag niet hoger is dan 15.000 euro wordt het volledige bedrag uitbetaald na de mededeling over de subsidietoekenning. Projectsubsidies hoger dan 15.000 euro worden in twee delen uitbetaald:

 1. Een voorschot van 90% wordt uitbetaald na de ondertekening van het toekenningsbesluit
 2. Het saldo van 10% wordt uitbetaald na controle van het afrekeningsdossier door de administratie.

Verantwoording

Uiterlijk twee maanden na de opgegeven einddatum van het project, dien je een verantwoordingsdossier in via KIOSKIn de handleiding lees je hoe je beide documenten moet opmaken.

Een verantwoordingsdossier voor een projectsubsidie bestaat uit een inhoudelijk verslag en een financiële verantwoording (cijferbijlage geldig voor verantwoordingen in te dienen tussen 16 maart en 15 september 2024). Als de projectsubsidie niet hoger is dan 15.000 euro, dan bestaat de financiële verantwoording uit een verklaring op erewoord.

Uitstel einddatum project

Uiterlijk één maand voor de goedgekeurde einddatum van je project, kan je een gemotiveerd uitstel van de einddatum van je project aanvragen. Dien je vraag om de einddatum te wijzigen in als Word-document via het contactformulier. Hetzelfde doe je voor fundamentele wijzigingen in de inhoudelijke plannen. Na goedkeuring bepaalt de administratie de nieuwe uiterste indiendatum voor de verantwoording. 

Annulatie project

Kan je project niet plaatsvinden? Verwittig ons dan zo snel mogelijk via het contactformulier. Wij zullen je dossier verder afhandelen. Als je de subsidie al (geheel of gedeeltelijk) ontving, zullen we je vragen deze terug te storten. 

Meer info of hulp nodig?

Inhoudelijke vragen | Vragen over een lopend dossier in KIOSK | Technische vragen over KIOSK

Gebruik het contactformulier