Overslaan en naar de inhoud gaan

Projectsubsidies

Wat

Een projectsubsidie is bedoeld als financiële ondersteuning van initiatieven in de kunstensector die in tijd en doelstelling beperkt zijn, zoals:

 • Creatie en spreiding van een voorstelling
 • Tijdelijke tentoonstelling
 • Concerttournee in het buitenland
 • Lezingenreeks
 • Publicatie

Projecten kunnen zowel kort- als langlopend zijn, met een maximum van 3 jaar. Enkel kosten gemaakt tussen de begin- en einddatum van een project worden aanvaard.

Voor wie

Kunstenaars, kunstwerkers en organisaties die professioneel betrokken zijn bij het kunst­gebeuren in Vlaanderen, kunnen een projectsubsidie aanvragen. Voor organisaties geldt als bijkomende voorwaarde dat ze gevestigd zijn in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad. Voor kunstwerkers geldt als bijkomende voorwaarde dat ze het initiatief nemen om een project op te zetten in samenwerking met minstens één kunstenaar die professioneel betrokken is bij het kunstgebeuren in Vlaanderen.

De aanvrager is actief binnen één van de volgende disciplines:

 • Architectuur en Vormgeving
 • Beeldende kunsten, Audiovisuele kunsten en Fotografie
 • Podiumkunsten
 • Muziek
 • Transdisciplinaire en Cross-sectorale kunsten

Ook alle combinaties van disciplines en alle subdisciplines komen in aanmerking.

Kunstuitingen die onder de bevoegdheden vallen van Literatuur Vlaanderen en het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) komen niet in aanmerking voor subsidiëring via het Kunstendecreet. Hetzelfde geldt voor het ontwerp en de uitvoering van al dan niet experimentele bouwprojecten. 

 

Werkingssubsidies niet cumuleerbaar met projectsubsidies 

Vanaf de subsidieronde van 15 september 2021 kan een werkingssubsidie niet meer gecumuleerd worden met een projectsubsidie. Ontvang je als kunstenorganisatie een werkingssubsidie uit het Kunstendecreet, dan kan je geen bijkomende projectsubsidie meer aanvragen voor de duurtijd van die werkingssubsidie.

Criteria

Een commissie beoordeelt een projectaanvraag op basis van de volgende vier criteria:

 1. de kwaliteit van het inhoudelijk concept, waaronder de landelijke of internationale uitstraling, de kwaliteit van de eventuele samenwerkingsverbanden en de concrete uitwerking;
 1. de kwaliteit van de zakelijke aanpak en de realiteitszin en redelijkheid van de begroting, met aandacht voor correcte vergoeding van kunstenaars, de principes van fair practices en integriteit;
 1. de relevantie van het initiatief voor de discipline of het kunstenlandschap;
 1. de mate waarin het initiatief één of meerdere aandachtspunten uit de strategische visienota uitvoert.

Functies

Het criterium ‘kwaliteit inhoudelijk concept en samenwerkingsverbanden, en concrete uitwerking’ krijgt een specifieke invulling naargelang de functie:

 1. Ontwikkeling
 • kwaliteit van het beoogde artistieke onderzoek en experiment
 • kwaliteit van de voorgestelde initiatieven ter begeleiding, ondersteuning en ontwikkeling van een artistieke praktijk of carrière, een artistiek talent of oeuvre
 • visie op het beoogde resultaat of het beoogde einddoel
 1. Productie
 • kwaliteit van het beoogde creatie- en productieproces
 • kwaliteit van de artistieke partners of samenwerkingsverbanden in functie van het beoogde artistieke resultaat
 • kwaliteit van het beoogde artistieke resultaat
 • kwaliteit van de visie op spreiding, promotie en publieksbereik
 1. Presentatie
 • kwaliteit van het te presenteren artistieke werk of programma
 • kwaliteit van de presentatiecontext
 • kwaliteit van het publiekswervings- en promotieplan
 • kwaliteit van de publiekswerking en -verbreding
 1. Participatie
 • kwaliteit van de participatieve concepten en methodieken met, als dat relevant is, aandacht voor maatschappelijke en culturele diversiteit
 • kwaliteit van het proces en, als dat relevant is, de manier waarop de deelnemers worden gezocht, geselecteerd en opgevolgd
 • kwaliteit van het beoogde einddoel of resultaat
 1. Reflectie
 • kwaliteit van de beoogde reflectie over de kunstpraktijk of het kunstenveld
 • de mate waarin de beoogde reflectie betekenis kan hebben voor het kunstenveld
 • kwaliteit van de manier waarop de reflectie verspreid en toegankelijk wordt gemaakt

Indiendata

 • Een aanvraag voor een projectsubsidie moet uiterlijk op 15 september ingediend worden voor projecten die starten in de eerste jaarhelft van het daaropvolgende jaar
 • Een aanvraag voor een projectsubsidie moet uiterlijk op 15 maart ingediend worden voor projecten die starten in de tweede jaarhelft van hetzelfde jaar.

Hoe aanvragen

Je kan een projectsubsidie aanvragen via de webapplicatie KIOSK.

Start met het lezen van de handleiding. Zo vind je je weg in alle facetten van het aanvraagdossier, inclusief de verplichte onderdelen:

Bekijk zeker ook het document met veelgestelde vragen. Dit document wordt voortdurend aangevuld op basis van jullie vragen en onze antwoorden.

Wil je meer weten over de situering van je aanvraag binnen het Kunstendecreet? Contacteer Kunstenpunt.

Beoordeling van je aanvraag

Voor een aanvraagdossier ter beoordeling wordt voorgelegd aan een commissie, gaat de administratie na of het aanvraagdossier volledig en tijdig ingediend is.

Vervolgens stelt een beoordelingscommissie een advies op. Op basis hiervan beslist de minister over de toekenning van de projectsubsidies, uiterlijk vier maanden na de uiterste indiendatum.

Het draaiboek bij de kwaliteitsbeoordeling van projecten en beurzen vind je hier.

Beslissing

 • Uiterlijk op 15 januari voor projecten die ingediend werden voor de ronde van 15 september van het jaar ervoor.
 • Uiterlijk op 15 juli voor projecten die ingediend werden voor de ronde van 15 maart van hetzelfde jaar.

Opgelet: Voor de ronde van 15 mei 2022 wordt uiterlijk 15 september 2022 beslist.

Toekenning en uitbetaling

Als de projectsubsidie wordt toegekend, moet je het logo van de Vlaamse Gemeenschap vermelden in al je communicatie.

Als het toegekende bedrag niet hoger is dan 15.000 euro wordt het volledige bedrag uitbetaald na de mededeling over de subsidietoekenning. Projectsubsidies hoger dan 15.000 euro worden in twee delen uitbetaald:

 1. Een voorschot van 90% wordt uitbetaald na de ondertekening van het toekenningsbesluit
 2. Het saldo van 10% wordt uitbetaald na controle van het afrekeningsdossier door de administratie.

Verantwoording

Uiterlijk twee maanden na de opgegeven einddatum van het project, dien je een verantwoordingsdossier in via KIOSKIn de handleiding lees je hoe je beide documenten moet opmaken.

Een verantwoordingsdossier voor een projectsubsidie bestaat uit een inhoudelijk verslag en een financiële verantwoording. Als de projectsubsidie niet hoger is dan 15.000 euro, dan bestaat de financiële verantwoording uit een verklaring op erewoord.

Uitstel einddatum project

Uiterlijk één maand voor de einddatum van je project, kan je een gemotiveerd uitstel van je project aanvragen. Dien je vraag tot afwijking in via het contactformulier. Indien het uitstel wordt verleend, wordt een nieuwe uiterste indiendatum voor de verantwoording bepaald. Op dezelfde manier kan je ook een goedkeuring vragen voor fundamentele inhoudelijke wijzigingen aan je project

Meer info of hulp nodig?

Inhoudelijke vragen | Vragen over een lopend dossier in KIOSK | Technische vragen over KIOSK

Gebruik het contactformulier