Overslaan en naar de inhoud gaan

Beurzen

Wat

Een beurs is bedoeld als financiële ondersteuning voor individuele professionele kunstenaars die nieuwe ideeën willen ontwikkelen of andere wegen willen verkennen.

 

Opkomend talent en bewezen talent 

 • Opkomend talent (maximaal 1 jaar): bestemd voor jonge, beloftevolle kunstenaars die al een eigen, onafhankelijke stem ontwikkeld hebben. De kunstenaar heeft zijn basisstudie in de kunsten al minstens één jaar afgerond of is, als de kunstenaar geen kunstenstudie gevolgd heeft, al meer dan een jaar bezig met zijn artistieke loopbaan.
 • Bewezen talent (maximaal 3 jaar): voorbehouden voor gevestigde kunstenaars die al een sterker ontwikkelde artistieke praktijk hebben. Hoewel hier geen minimumaantal jaren professionele praktijk aan gekoppeld wordt, gaat het in de regel wel om kunstenaars die al enige tijd actief zijn in de kunstensector.

In tegenstelling tot bij een projectsubsidie moet er bij een beurs geen project of tegenprestatie gerealiseerd worden.

 

Forfaitaire beursbedragen

Een beurs wordt toegekend voor een forfaitair bedrag.

Het forfaitaire bedrag van een beurs opkomend talent bedraagt 7.500 euro.

Het forfaitaire bedrag van een beurs bewezen talent bedraagt 12.000 euro op jaarbasis. Een beurs bewezen talent kan voor een looptijd van één, twee of drie jaar aangevraagd worden. 

Voor wie

Een beurs wordt alleen toegekend aan individuele professionele kunstenaars (inclusief fotografen, vormgevers en architecten) die een link hebben met de Vlaamse Gemeenschap.

Een beurs kan aangevraagd worden voor de disciplines:

 • Architectuur en Vormgeving
 • Beeldende kunsten, Audiovisuele kunsten en Fotografie
 • Podiumkunsten
 • Muziek
 • Transdisciplinaire en Cross-sectorale kunsten

Ook alle combinaties van disciplines en alle subdisciplines komen in aanmerking.

Opgelet: Een kunstenaar kan maar één keer per kalenderjaar een aanvraag voor een beurs indienen.

Voor wie niet

Een beurs kan niet aangevraagd worden door een kunstwerker (bv. curator, dramaturg).

Een beurs kan niet aangevraagd worden om louter een opleiding in dag- of avondonderwijs te volgen.

Kunstuitingen die onder de bevoegdheden vallen van Literatuur Vlaanderen en het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) komen niet in aanmerking voor subsidiëring via het Kunstendecreet. Hetzelfde geldt voor het ontwerp en de uitvoering van al dan niet experimentele bouwprojecten.

Criteria

De beursaanvragen moeten voldoen aan verschillende kwaliteitscriteria.

Voor beurzen opkomend talent zijn de criteria:

 • Kwaliteit van de motivatie, het werkplan en de begeleiding
 • Kwaliteit van het groeipotentieel van het beginnende oeuvre van de kunstenaar

Voor beurzen bewezen talent zijn de criteria:

 • Kwaliteit van de motivatie, de kwaliteit van het onderzoeks- of heroriënteringstraject, de begeleiding daarbij en het werkplan
 • Kwaliteit van het oeuvre van de kunstenaar

Indiendata

 • Een beursaanvraag moet uiterlijk op 15 september ingediend worden voor beurzen die starten in de eerste jaarhelft van het daaropvolgende jaar.
 • Een beursaanvraag moet uiterlijk op 15 maart ingediend worden voor beurzen die starten in de tweede jaarhelft van hetzelfde jaar.

Hoe aanvragen

Je kan een beurs aanvragen via de webapplicatie KIOSK.

Start met het lezen van de handleiding. Zo vind je je weg in alle facetten van het aanvraagdossier, inclusief het verplichte werkplan.

Bekijk zeker ook het document met veelgestelde vragen. Dit document wordt voortdurend aangevuld op basis van jullie vragen en onze antwoorden. Kunstenpunt en Cultuurloket kunnen je ook helpen met je aanvraag. 

Beoordeling van je aanvraag

Voor een aanvraagdossier ter beoordeling wordt voorgelegd aan een commissie, gaat de administratie na of het aanvraagdossier volledig en tijdig ingediend is.

Vervolgens stelt een beoordelingscommissie een advies op. Op basis hiervan beslist de minister over de toekenning van de beurzen, uiterlijk vier maanden na de uiterste indiendatum.

Het draaiboek bij de kwaliteitsbeoordeling van projecten en beurzen vind je hier.

Beslissing

 • Uiterlijk op 15 januari voor beurzen die ingediend werden voor de ronde van 15 september van het jaar ervoor
 • Uiterlijk op 15 juli voor beurzen die ingediend werden voor de ronde van 15 maart van hetzelfde jaar.

Opgelet: Voor de ronde van 15 mei 2022 wordt uiterlijk 15 september 2022 beslist.

Toekenning en uitbetaling

Als de beurs wordt toegekend, moet je het logo van de Vlaamse Gemeenschap vermelden in al je communicatie.

Het toegekende bedrag wordt meteen volledig uitbetaald na ondertekening van het besluit.

Verantwoording

Uiterlijk twee maanden na de opgegeven einddatum van je beurs, dien je een verantwoordingsdossier in via KIOSKIn de handleiding lees je hoe je het document moet opmaken. Een verantwoordingsdossier voor een beurs bestaat uit een inhoudelijk verslag.

Een beurs is een forfaitair bedrag dat is toegekend voor een ontwikkelingstraject over een vaste periode van 1, 2 of 3 jaar.

Je kunt de begindatum en de einddatum van je beursperiode niet wijzigen. Je kunt je verantwoordingsverslag insturen vanaf de eerste dag na de goedgekeurde einddatum. 

Meer info of hulp nodig?

Inhoudelijke vragen | Vragen over een lopend dossier in KIOSK | Technische vragen over KIOSK

Gebruik het contactformulier