Overslaan en naar de inhoud gaan

Beurzen

Wat

Een beurs is een subsidie aan een kunstenaar om uitzonderlijke inspanningen op het gebied van de kunsten mogelijk te maken of om de kunstenaar mogelijkheden te bieden tot persoonlijk initiatief binnen het professionele traject. 

Beurs opkomend talent

Deze beurs is bestemd voor jonge, beloftevolle kunstenaars. De subsidieperiode start meer dan een jaar nadat de aanvrager de basisstudies in de kunsten heeft afgerond. Als de aanvrager geen basisstudies in de kunsten heeft gevolgd, start de subsidieperiode meer dan een jaar nadat de artistieke loopbaan is begonnen. 
Het forfaitaire bedrag van een beurs opkomend talent bedraagt 7.500 euro en de beurs heeft een looptijd van één jaar.  

Beurs bewezen talent

Deze beurs is bestemd voor bewezen talent. Het forfaitaire bedrag van een beurs bewezen talent bedraagt 12.000 euro op jaarbasis. Een beurs bewezen talent kan voor een looptijd van één, twee of drie jaar aangevraagd worden.  

 

Voor wie

Een beurs wordt alleen toegekend aan individuele professionele kunstenaars die een link hebben met de Vlaamse Gemeenschap.

Een beurs kan aangevraagd worden voor de disciplines:

  • Architectuur en Vormgeving
  • Beeldende kunsten, Audiovisuele kunsten en Fotografie
  • Podiumkunsten
  • Muziek
  • Transdisciplinaire en Cross-sectorale kunsten

Ook alle combinaties van disciplines en alle subdisciplines komen in aanmerking.

Opgelet: Een kunstenaar kan maar één keer per kalenderjaar een aanvraag voor een beurs indienen.

Voor wie niet

Een beurs kan niet aangevraagd worden door een kunstwerker (bv. curator, dramaturg).

Een beurs kan niet aangevraagd worden om louter een opleiding in dag- of avondonderwijs te volgen.

Kunstuitingen die onder de bevoegdheden vallen van Literatuur Vlaanderen en het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) komen niet in aanmerking voor subsidiëring via het Kunstendecreet. Hetzelfde geldt voor het ontwerp en de uitvoering van al dan niet experimentele bouwprojecten.

Let ook op dat de meeste subsidietypes niet met elkaar gecombineerd mogen worden binnen het Kunstendecreet. Meer informatie vind je in het document met veelgestelde vragen.

Indiendata

  • Een beursaanvraag dien je uiterlijk op 15 september in voor beurzen die starten in de eerste jaarhelft van het daaropvolgende jaar (vanaf 1 januari).
  • Een beursaanvraag dien je uiterlijk op 15 maart in voor beurzen die starten in de tweede jaarhelft van hetzelfde jaar (vanaf 1 juli). 

Hoe aanvragen

Je kan een beurs aanvragen via de webapplicatie KIOSK.

Start met het lezen van de handleiding. Zo vind je je weg in alle facetten van het aanvraagdossier, inclusief het verplichte werkplan.

Bekijk zeker ook het document met veelgestelde vragen. Dit document wordt voortdurend aangevuld op basis van jullie vragen en onze antwoorden. Kunstenpunt en Cultuurloket kunnen je ook helpen met je aanvraag. 

Beoordeling

Voordat een aanvraagdossier ter beoordeling wordt voorgelegd aan een commissie, gaat de administratie na of het aanvraagdossier volledig en tijdig ingediend is.

Vervolgens stelt een commissie een advies op. Download het draaiboek bij de kwaliteitsbeoordeling van projecten en beurzen.

Beslissing

Op basis van de adviezen van de commissies neemt de minister een beslissing over de toekenning van de beurzen. 

  • Uiterlijk op 15 januari voor beurzen die ingediend werden voor de ronde van 15 september van het jaar ervoor.
  • Uiterlijk op 15 juli voor beurzen die ingediend werden voor de ronde van 15 maart van hetzelfde jaar.

Toekenning en uitbetaling

Als de beurs een beurs toekent, moet je het logo van de Vlaamse Gemeenschap vermelden in al je communicatie.

Het toegekende bedrag wordt meteen volledig uitbetaald na ondertekening van het besluit.

Verantwoording

Uiterlijk twee maanden na de opgegeven einddatum van je beurs, dien je een verantwoordingsdossier in via KIOSKIn de handleiding lees je hoe je het document moet opmaken. Een verantwoordingsdossier voor een beurs bestaat uit een inhoudelijk verslag.

Je kunt de begindatum en de einddatum van je beursperiode niet wijzigen. Je kunt je verantwoordingsverslag insturen vanaf de eerste dag na de goedgekeurde einddatum.

Kan je gesubsidieerd initiatief niet plaatsvinden? Verwittig ons dan zo snel mogelijk via het contactformulier. Wij zullen je dossier verder afhandelen. Als je de subsidie al (geheel of gedeeltelijk) ontving, zullen we je vragen deze terug te storten. 

Meer info of hulp nodig?

Inhoudelijke vragen | Vragen over een lopend dossier in KIOSK | Technische vragen over KIOSK

Gebruik het contactformulier