Overslaan en naar de inhoud gaan

Residentiebeurzen

Wat

Een residentieplek biedt je als kunstenaar fysieke ruimte en tijd voor ontwikkeling. Via een verblijf in een residentieplek heb je de mogelijkheid om de artistieke praktijk te ontwikkelen, je te laten inspireren door een bepaalde plek, je banden met een bepaalde regio of kunstscène te verdiepen en/of een internationaal netwerk uit te bouwen.

Een residentiebeurs kun je aanvragen voor:

  • een residentieplek in het buitenland waarmee het Departement Cultuur, Jeugd en Media een overeenkomst heeft;
  • een residentieplek in binnen- of buitenland waarmee het Departement Cultuur, Jeugd en Media geen overeenkomst heeft.

Residentieplekken met overeenkomst

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media heeft met een aantal residentieplekken een overeenkomst afgesloten. Kunstenaars kunnen er min of meer begeleid in residentie gaan.

Voor volgende residenties wordt een werkruimte en verblijf beschikbaar gesteld en is er geen of een eerder beperkte begeleiding:

Ujazdowski Castle

Voor deze residenties is de begeleiding uitgebreider en wordt ze voorzien door de residentieorganisatie ter plaatse:

Residentieplekken zonder overeenkomst

Kunstenaars kunnen ook een aanvraag doen voor een residentie in een residentieplek waarmee het departement geen overeenkomst heeft. Hiervoor gelden wel enkele voorwaarden:

  • De residentieplek moet beschikken over rechtspersoonlijkheid en moet effectief residenties aanbieden.
  • Als de gekozen residentieplek in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad is gevestigd, moet het aanbieden van residenties een structureel uitgebouwd onderdeel van haar werking zijn.
  • Bij de aanvraag moet je het bewijs van selectie door de residentie aantonen. 

Voor wie

Kunstenaars van alle disciplines komen in aanmerking voor een residentiebeurs. De verschillende residentieorganisaties staan in principe open voor alle disciplines. De verschillende residenties hebben echter alle een eigen profiel en expertisegebied. Als kunstenaar moet je zelf afwegen welke residentie past in je profiel.

Welke kosten dekt een residentiebeurs

Kunstenaars die geselecteerd worden voor een residentie waarmee het departement een overeenkomst heeft, ontvangen een vooraf bepaalde tussenkomst voor hun leef- en reiskosten. Afhankelijk van de residentie wordt dit door Vlaanderen of de organisatie zelf gedragen. Een aantal residenties voorzien ook supplementair een budget voor de realisatie van een project/publicatie.

Het subsidiebedrag voor een residentiebeurs voor een residentie waarmee het departement geen overeenkomst heeft, wordt bepaald op basis van de bijgevoegde begroting. Het maximumbedrag van zo’n residentiebeurs is 10.000 euro.

Hoe aanvragen

Start met het lezen van de handleiding. Ze maakt je onmiddellijk wegwijs in de facetten van het aanvraagdossier en bevat alle info over de verplichte onderdelen.

Bekijk zeker ook het document met veelgestelde vragen. Dit document wordt voortdurend aangevuld op basis van jullie vragen en onze antwoorden.

Je dient je aanvraag in via de webapplicatie KIOSK. Raadpleeg ook de handleidingen en veelgestelde vragen over KIOSK.

Wil je meer weten over de situering van je aanvraag binnen het Kunstendecreet? Contacteer Kunstenpunt.

Indiendata

De uiterste indiendatum voor het indienen van je beursaanvraag is afhankelijk van de residentie die je kiest.

Een aanvraag voor residentiebeurs voor een residentieplek waarmee het departement geen overeenkomst heeft, dien je uiterlijk twee maanden voor de start van de residentie in.

Een aanvraag voor residentiebeurs voor een residentieplek waarmee het departement een overeenkomst heeft, dien je uiterlijk zes maanden voor de start van de residentie in.

Dit zijn de indiendata voor residenties waarmee het departement een overeenkomst heeft:

Cité Internationale des Arts 1 juli van het jaar voorafgaand aan de residentie
Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art 1 september van het jaar voorafgaand aan de residentie
AIR Berlin Alexanderplatz 1 november van het jaar voorafgaand aan de residentie
TOKAS (Tokyo Arts and Space) 7 november van het jaar voorafgaand aan de residentie
Isola Comacina 14 november van het jaar voorafgaand aan de residentie
Residency Unlimited 1 februari van het jaar waarin de residentie plaatsvindt
Academia Belgica 1 maart van het jaar waarin de residentie plaatsvindt
Le 18 1 april van het jaar waarin de residentie plaatsvindt
Jan van Eyck Academie 1 mei van het jaar waarin de residentie plaatsvindt
Art Hub Copenhagen 1 maart van het jaar waarin de residentie plaatsvindt

Beoordeling

Een aanvraag voor een residentiebeurs wordt beoordeeld door het Departement Cultuur, Jeugd en Media.

De residenties Cité Internationale des Arts, Isola Comacina en Academia Belgica vallen onder beheer van het departement. 

Beslissing

Het departement beslist uiterlijk twee maanden na de uiterste indiendatum over de toekenning en de grootte van de residentiebeurzen. 

Toekenning en betaling

Als de residentiebeurs wordt toegekend, moet je het logo van de Vlaamse Gemeenschap vermelden in al je communicatie. Een residentiebeurs wordt volledig uitbetaald na ondertekening van het subsidiebesluit.

Verantwoording

Binnen de twee maanden na de beëindiging van je residentiebeurs dien je een verantwoordingsverslag in via KIOSK. Dat bestaat uit een inhoudelijk verslag van je residentiebeurs waarin je toelicht hoe deze heeft bijgedragen tot jouw professionele artistieke ontwikkeling. In de handleiding lees je hoe je verantwoording moet opmaken.

 

Uitstel einddatum residentiebeurs

Uiterlijk één maand voor de goedgekeurde einddatum, kan je een gemotiveerd uitstel van einddatum van je residentiebeurs aanvragen. Dien je vraag om de einddatum te wijzigen in als Word-document via het contactformulier en voeg als bijlage een nieuwe engagementverklaring van de residentieplek toe. Na goedkeuring bepaalt de administratie de nieuwe uiterste indiendatum voor de verantwoording. 

Annulatie residentiebeurs

Kan je gesubsidieerde initiatief niet plaatsvinden? Verwittig ons dan zo snel mogelijk via het contactformulier. Wij zullen je dossier verder afhandelen. Als je de subsidie al (geheel of gedeeltelijk) ontving, zullen we je vragen deze terug te storten. 

Meer info of hulp nodig?

Inhoudelijke vragen | Vragen over een lopend dossier in KIOSK | Technische vragen over KIOSK

Gebruik het contactformulier