Overslaan en naar de inhoud gaan

Beurzen 2016 - 2022

Kortlopende en meerjarige beurzen

  • Kortlopende beurs (maximaal 1 jaar): bestemd voor zowel jonge, beloftevolle kunstenaars als voor gevestigde kunstenaars.
  • Meerjarige beurs (maximaal 3 jaar): voorbehouden voor gevestigde kunstenaars die al minstens drie jaar actief zijn in de kunstensector in Vlaanderen.

Toekenning en uitbetaling

Eens de beurs is toegekend moet je het logo van de Vlaamse Gemeenschap vermelden in al je communicatie.

Als het toegekende bedrag niet hoger is dan 7.000 euro wordt het volledige bedrag uitbetaald na de mededeling over de subsidietoekenning. Beurzen hoger dan 7.000 euro worden in twee delen uitbetaald:

  • Een voorschot van 90% wordt uitbetaald na de ondertekening van het toekenningsbesluit.
  • Het saldo van 10% wordt uitbetaald na controle van het inhoudelijk verslag door de administratie.

Verantwoording

Uiterlijk drie maanden na de opgegeven einddatum van het initiatief, moet je het afrekeningsdossier bezorgen (via KIOSK).

Net zoals bij de aanvraag van een beurs, hoef je voor je afrekeningsdossier de bijlage 'activiteiten, medewerkers en begroting' niet in te vullen. Een inhoudelijk verslag volstaat.

Meer info of hulp nodig?

Inhoudelijke vragen | Vragen over een lopend dossier in KIOSK | Technische vragen over KIOSK

Gebruik het contactformulier