Overslaan en naar de inhoud gaan

Beurzen 2016 - 2022

Kortlopende en meerjarige beurzen

  • Kortlopende beurs (maximaal 1 jaar): bestemd voor zowel jonge, beloftevolle kunstenaars als voor gevestigde kunstenaars.
  • Meerjarige beurs (maximaal 3 jaar): voorbehouden voor gevestigde kunstenaars die al minstens drie jaar actief zijn in de kunstensector in Vlaanderen.

Nieuwe beursaanvragen

Lees meer over beursaanvragen binnen het nieuwe Kunstendecreet.

Beurzen vanaf 2022

Toekenning en uitbetaling

Als je een beurs kreeg toegekend, moet je het logo van de Vlaamse Gemeenschap opnemen in al je communicatie.

Als het toegekende bedrag niet hoger was dan 7.000 euro werd het volledige bedrag uitbetaald na de mededeling over de subsidietoekenning. De uitbetaling van beurzen hoger dan 7.000 euro gebeurt als volgt:

  • Een voorschot van 90% werd uitbetaald na de ondertekening van het toekenningsbesluit.
  • Het saldo van 10% zal worden uitbetaald na controle van het inhoudelijk verslag door het departement.

Verantwoording

Uiterlijk drie maanden na de opgegeven einddatum van je beursperiode, bezorg je het afrekeningsdossier via KIOSK

De afrekening bestaat enkel uit een inhoudelijk verslag. Net zoals bij de aanvraag van een beurs, hoef je voor je afrekeningsdossier de bijlage 'activiteiten, medewerkers en begroting' niet in te vullen.

Meer info of hulp nodig?

Inhoudelijke vragen | Vragen over een lopend dossier in KIOSK | Technische vragen over KIOSK

Gebruik het contactformulier