Overslaan en naar de inhoud gaan

Internationale presentatieprojecten

Wat

Een internationaal presentatieproject dient als financiële ondersteuning voor de presentatie van nieuwe of bestaande kunstproducties in het buitenland.

De presentatie moet plaatsvinden in een presentatieplek met internationale uitstraling en bij de beoordeling wordt rekening gehouden met de prioritaire landen en regio’s in het Vlaams internationaal cultuurbeleid. Lees er meer over in de handleiding.

Het maximale subsidiebedrag voor een internationaal presentatieproject is 50.000 euro. 

Voor wie

Een subsidie voor een internationaal presentatieproject kan aangevraagd worden door:

 • Een kunstenaars;
 • Een kunstenorganisatie;
 • Een kunstwerker die als bemiddelaar optreedt voor de presentatie van werk van (een) kunstenaar of kunstenorganisatie(s);
 • Een buitenlandse organisatie die werk van (een) kunstenaar(s) of (een) kunstenorganisatie(s) programmeert.

De kunstenaar of kunstenorganisatie (wiens werk gepresenteerd wordt) moet gevestigd zijn in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.  

Voor wie niet

Hoe aanvragen

Je dient je aanvraag in via de webapplicatie KIOSK.

Start met het lezen van de informatie in de handleiding. Zo vind je je weg in alle facetten van het aanvraagdossier, inclusief de verplichte onderdelen. Naast het ingevulde aanvraagformulier in KIOSK, zijn dit:

 • een actueel artistiek curriculum vitae en documentatie over het artistieke werk van de actor uit de kunstensector die bij het presentatieproject betrokken is;
 • documentatie over de betrokken organisatie(s) en engagementen van de buitenlandse presentatieplek(ken);
 • de cijferbijlage.

Bekijk zeker ook het document met veelgestelde vragen. Dit document wordt voortdurend aangevuld op basis van jullie vragen en onze antwoorden.

Indiendata

 • Start je internationaal presentatieproject tussen 1 februari en 30 april? Dan dien je uiterlijk in op 31 oktober van het voorgaande jaar.
 • Start je internationaal presentatieproject tussen 1 mei en 31 juli? Dan dien je uiterlijk in op 31 januari van hetzelfde jaar.
 • Start je internationaal presentatieproject tussen 1 augustus en 31 oktober? Dan dien je uiterlijk in op 30 april van hetzelfde jaar.
 • Start je internationaal presentatieproject tussen 1 november en 31 januari van het volgende jaar? Dan dien je uiterlijk in op 31 juli van hetzelfde jaar.

Beoordeling

Voor een aanvraagdossier ter beoordeling wordt voorgelegd aan een commissie, gaat het departement na of het aanvraagdossier volledig en tijdig ingediend is.

Vervolgens stelt de commissie een advies op. 

Info hierover vind je in het draaiboek bij de kwaliteitsbeoordeling van Internationale Presentatieprojecten.

Beslissing

Op basis van het advies beslist de minister over de toekenning van de subsidies, uiterlijk drie maanden na de uiterste indiendatum. 

Toekenning en uitbetaling

Als de minister een subsidie toekent, moet je het logo van de Vlaamse Gemeenschap vermelden in al je communicatie.

Als het toegekende bedrag niet hoger is dan 15.000 euro wordt het volledige bedrag uitbetaald na de mededeling over de subsidietoekenning. Projectsubsidies hoger dan 15.000 euro worden in twee delen uitbetaald:

 1. Een voorschot van 90% (70% voor buitenlandse aanvragers) wordt uitbetaald na de ondertekening van het toekenningsbesluit
 2. Het saldo van 10% (30% voor buitenlandse aanvragers) wordt uitbetaald na controle van het verantwoordingsdossier door het departement.

Verantwoording

Uiterlijk twee maanden na de opgegeven einddatum van het project, dien je een verantwoordingsdossier in via KIOSK.

Een verantwoordingsdossier voor een projectsubsidie bestaat uit een inhoudelijk verslag en een financiële verantwoording.

In de handleiding lees je hoe je beide documenten moet opmaken. 

Uitstel einddatum project

Uiterlijk één maand voor de goedgekeurde einddatum van je project, kan je een gemotiveerd uitstel van de einddatum van je project aanvragen. Dien je vraag om de einddatum te wijzigen in als Word-document via het contactformulier. Hetzelfde doe je voor fundamentele wijzigingen in de inhoudelijke plannen. Na goedkeuring bepaalt het departement de nieuwe uiterste indiendatum voor de verantwoording. 

Annulatie project

Kan je project niet plaatsvinden? Verwittig ons dan zo snel mogelijk via het contactformulier. Wij zullen je dossier verder afhandelen. Als je de subsidie al (geheel of gedeeltelijk) ontving, zullen we je vragen deze terug te storten. 

Meer info of hulp nodig?

Inhoudelijke vragen | Vragen over een lopend dossier in KIOSK | Technische vragen over KIOSK

Gebruik het contactformulier