Overslaan en naar de inhoud gaan

Internationale presentatieprojecten

Wat

Een internationaal presentatieproject dient als financiële ondersteuning voor de presentatie van nieuwe of bestaande kunstproducties in het buitenland.

De presentatie moet plaatsvinden in een presentatieplek met internationale uitstraling en bij de beoordeling wordt rekening gehouden met de prioritaire landen en regio’s in het Vlaams internationaal cultuurbeleid.

Voor wie

Een aanvraag voor een internationaal presentatieproject kan aangevraagd worden door:

 • Een bij de presentatie betrokken kunstenaar(s);
 • Een bij de presentatie betrokken organisatie;
 • Een kunstwerker die als bemiddelaar optreedt voor de presentatie van één of meerdere kunstenaars of organisaties;
 • Een buitenlandse organisatie die een kunstenaar of een kunstenorganisatie programmeert die in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad gevestigd is.

Komen niet in aanmerking:

Hoe aanvragen

Je dient je aanvraag in via de webapplicatie KIOSK.

Start met het lezen van de informatie in de handleiding. Zo vind je je weg in alle facetten van het aanvraagdossier, inclusief de verplichte onderdelen. Naast het ingevulde aanvraagformulier in KIOSK, zijn dit:

 • een actueel artistiek curriculum vitae en documentatie over het artistieke werk van de actor uit de kunstensector die bij het presentatiemoment betrokken is;
 • documentatie over de betrokken organisatie(s) en engagementen van de buitenlandse presentatieplek(ken);
 • de cijferbijlage.

Bekijk zeker ook het document met veelgestelde vragen. Dit document wordt voortdurend aangevuld op basis van jullie vragen en onze antwoorden.

Indiendata

 • Start je internationaal presentatieproject tussen 1 februari en 30 april? Dan dien je uiterlijk in op 31 oktober van het voorgaande jaar.
 • Start je internationaal presentatieproject tussen 1 mei en 31 juli? Dan dien je uiterlijk in op 31 januari van hetzelfde jaar.
 • Start je internationaal presentatieproject tussen 1 augustus en 31 oktober? Dan dien je uiterlijk in op 30 april van hetzelfde jaar.
 • Start je internationaal presentatieproject tussen 1 november en 31 januari van het volgende jaar? Dan dien je uiterlijk in op 31 juli van hetzelfde jaar.

Beoordeling van je aanvraag

Voor een aanvraagdossier ter beoordeling wordt voorgelegd aan een commissie, gaat de administratie na of het aanvraagdossier volledig en tijdig ingediend is.

Vervolgens stelt een beoordelingscommissie een advies op. Op basis hiervan beslist de minister over de toekenning van de projectsubsidies, uiterlijk drie maanden na de uiterste indiendatum.

Het draaiboek bij de kwaliteitsbeoordeling van Internationale Presentatieprojecten vind je hier.

Toekenning en uitbetaling

Als het internationale presentatieproject wordt toegekend, moet je het logo van de Vlaamse Gemeenschap vermelden in al je communicatie.

Het maximale bedrag dat je voor een internationaal  presentatieproject kan ontvangen, is 50.000 euro.

Als het toegekende bedrag niet hoger is dan 15.000 euro wordt het volledige bedrag uitbetaald na de mededeling over de subsidietoekenning. Projectsubsidies hoger dan 15.000 euro worden in twee delen uitbetaald:

 1. Een voorschot van 90% (70% voor buitenlandse aanvragers) wordt uitbetaald na de ondertekening van het toekenningsbesluit
 2. Het saldo van 10% (30% voor buitenlandse aanvragers) wordt uitbetaald na controle van het afrekeningsdossier door de administratie.

Verantwoording

Uiterlijk twee maanden na de opgegeven einddatum van het project, dien je een verantwoordingsdossier in via KIOSKIn de handleiding lees je hoe je beide documenten moet opmaken.

Een verantwoordingsdossier voor een projectsubsidie bestaat uit een inhoudelijk verslag en een financiële verantwoording.

Uitstel einddatum project

Uiterlijk één maand voor de einddatum van je project, kun je een gemotiveerd uitstel van je project aanvragen. Dien je vraag tot afwijking in via het contactformulier. Indien het uitstel wordt verleend, wordt een nieuwe uiterste indiendatum voor de verantwoording bepaald.

Meer info of hulp nodig?

Inhoudelijke vragen | Vragen over een lopend dossier in KIOSK | Technische vragen over KIOSK

Gebruik het contactformulier