Overslaan en naar de inhoud gaan

Projectsubsidies 2016 - 2022

Verantwoording

Uiterlijk drie maanden na de opgegeven einddatum van het initiatief, bezorg je het afrekeningsdossier via KIOSK.

Bij dit verantwoordingsverslag laad je ook het formulier Activiteiten, medewerkers en begroting als bijlage op. Lees meer over dit formulier.

Nieuwe aanvragen voor projectsubsidies

Lees meer over subsidieaanvragen binnen het nieuwe Kunstendecreet.

Projectsubsidies vanaf 2022

Uitstel einddatum project

Uiterlijk één maand voor de einddatum van je project, kan je een gemotiveerd uitstel van je project aanvragen. Stel je vraag via het contactformulier. Als het uitstel wordt verleend, wordt een nieuwe uiterste indiendatum voor de verantwoording bepaald. De nieuwe einddatum mag nooit later zijn dan 3 jaar volgend op de startdatum. 

Meer info of hulp nodig?

Inhoudelijke vragen | Vragen over een lopend dossier in KIOSK | Technische vragen over KIOSK

Gebruik het contactformulier