Overslaan en naar de inhoud gaan

Projectsubsidies 2016 - 2022

Wat

Een projectsubsidie is bedoeld als financiële ondersteuning van initiatieven in de kunstensector die in tijd en doelstelling beperkt zijn.

Projecten kunnen zowel kort- als langlopend zijn, met een maximum van 3 jaar. Enkel kosten gemaakt tussen de begin- en einddatum van een project worden aanvaard.

Toekenning en uitbetaling

Eens de projectsubsidie is toegekend moet je het logo van de Vlaamse Gemeenschap vermelden in al je communicatie.

Als het toegekende bedrag niet hoger is dan 7.000 euro wordt het volledige bedrag uitbetaald na de mededeling over de subsidietoekenning. Projectsubsidies hoger dan 7.000 euro worden in twee delen uitbetaald:

  1. Een voorschot van 90% (70% voor buitenlandse aanvragers) wordt uitbetaald na de ondertekening van het toekenningsbesluit
  2. Het saldo van 10% (30% voor buitenlandse aanvragers) wordt uitbetaald na controle van het afrekeningsdossier door de administratie.

Verantwoording

Uiterlijk drie maanden na de opgegeven einddatum van het initiatief, moet je het afrekeningsdossier bezorgen (via KIOSK).

Het afrekeningsdossier moet op een vergelijkbare wijze opgesteld worden als de aanvraag.

Bij dit verantwoordingsverslag moet je ook het formulier Activiteiten, medewerkers en begroting als bijlage uploaden. Lees meer over dit formulier.

Meer info of hulp nodig?

Inhoudelijke vragen | Vragen over een lopend dossier in KIOSK | Technische vragen over KIOSK

Gebruik het contactformulier