Overslaan en naar de inhoud gaan

Academia Belgica

De Academia Belgica bevindt zich in de Valle Giulia, aan de rand van de Villa Borghese, waar nog een aantal buitenlandse academies en universitaire sites gehuisvest zijn. Een residentie in de Academia wordt niet begeleid, maar de residenten komen wel in contact met andere residenten (wetenschappers en kunstenaars) van de Academia Belgica en de andere buitenlandse instellingen. De resident beschikt over een atelier en verblijfsaccommodatie. De resident is bereid om een presentatie te geven van zijn werkzaamheden gedurende zijn verblijf.

Wie komt in aanmerking

  • Een residentie in de Academia Belgica is bedoeld voor kunstenaars in alle disciplines die kaderen binnen het Kunstendecreet (muziek, dans, beeldende kunst, podiumkunsten, muziektheater,…).
  • De aanvrager is betrokken bij het kunstgebeuren binnen de Vlaamse Gemeenschap en is professioneel actief in de kunstensector.
  • De resident werkt zelfstandig, maar is bereid om in dialoog te treden met de andere residenten in /en met de Academia. Het geplande project of onderzoek heeft een relatie met Rome.

Wanneer

Een residentie in Academia Belgica duurt 5 maanden, van september tot en met januari.

Financiële tussenkomst

Er wordt 1.000 euro per maand voorzien als tussenkomst in de leefkosten verbonden aan dit verblijf. Hiernaast wordt er een bedrag van 500 euro voorzien voor alle reiskosten verbonden aan het verblijf. Na afloop van de residentie vragen we inhoudelijk verslag.

Selectiecriteria

De selectiecriteria voor een verblijf in de Academia Belgica zijn:

  • de kwaliteit van het oeuvre van de kunstenaar;
  • de meerwaarde van de residentie voor de praktijk van de kunstenaar, met specifieke aandacht voor de kansen op internationale netwerking.

Selectieprocedure

De aanvragen worden gezamenlijk door het Departement Cultuur, Jeugd en Media en de residentieorganisatie beoordeeld.

Aanvraag

Vraag een residentiebeurs via de webapplicatie KIOSK.

Indiendatum

1 maart van het jaar waarin de residentie doorgaat.

MEER INFO OF HULP NODIG?

Inhoudelijke vragen | Vragen over een lopend dossier in KIOSK | Technische vragen over KIOSK

Gebruik het contactformulier