Overslaan en naar de inhoud gaan

Tussenkomsten voor buitenlandse presentatiemomenten

Je kunt voor dit subsidie-instrument geen nieuwe aanvragen meer indienen.

Vanaf 1 december 2021 kun je een aanvraag voor een tegemoetkoming voor internationale presentatiemomenten (TIP) indienen.

 

Verantwoording van toegekende tussenkomsten

Als ontvanger van een tussenkomst voor buitenlandse publieke presentatiemomenten moet je een verantwoordingsdossier indienen via KIOSK. Hierin toon je aan dat je de tussenkomst gebruikt voor het doel waarvoor ze is verleend.

  • Individuele kunstenaars moeten toelichten op welke wijze de subsidie heeft bijgedragen tot hun professionele artistieke ontwikkeling.
  • Organisaties moeten verduidelijken of ze de aanvraag getrouw hebben uitgevoerd.
  • Organisaties met rechtspersoonlijkheid moeten aantonen dat ze:

    • de toepasselijke CAO's naleven;
    • hun medewerkers correct verlonen;
    • hun boekhouding in orde hebben.

Meer info of hulp nodig?

Inhoudelijke vragen | Vragen over een lopend dossier in KIOSK | Technische vragen over KIOSK

Gebruik het contactformulier