Overslaan en naar de inhoud gaan
Cultuur Cultuur

Tegemoetkomingen voor internationale presentatiemomenten

Vervanging tussenkomsten voor buitenlandse publieke presentatiemomenten

Dit subsidie-instrument vervangt vanaf 1 januari 2022 de tussenkomsten voor buitenlandse publieke presentatiemomenten (TBPP).
Aanvragen kunnen vanaf 1 december 2021 ingediend worden.

Wat

Een tegemoetkoming voor een internationaal presentatiemoment dient als financiële ondersteuning voor een actor in het kunstenveld om deel te nemen aan buitenlandse activiteiten waaraan een presentatiemoment gekoppeld is. Ook het tentoonstellen van Vlaamse kunstenaars op internationale kunstbeurzen door promotiegaleries komt in aanmerking voor een tegemoetkoming.

Niet alleen reis-, verblijf-, verzekerings- en transportkosten, maar ook materiaal- en andere kosten komen in aanmerking voor deze subsidie, zolang deze kosten strikt verbonden zijn aan de presentatie. De kosten voor de creatie van een werk dat in het buitenland getoond wordt, komen niet in aanmerking.

Voor wie

Een aanvraag van een tegemoetkoming voor een internationaal presentatiemoment kan ingediend worden door:

  • Een bij de presentatie betrokken kunstenaar;
  • Een bij de presentatie betrokken organisatie;
  • Een kunstwerker die als bemiddelaar optreedt voor de presentatie van een of meerdere kunstenaars of organisaties;
  • Een buitenlandse organisatie die een kunstenaar of organisatie programmeert die in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad gevestigd is.

Komen niet in aanmerking:

Hoe aanvragen

Start met het lezen van de handleiding. Ze maakt je onmiddellijk wegwijs in de facetten van het aanvraagdossier en bevat alle info over de verplichte onderdelen.

Je dient je aanvraag in via de webapplicatie KIOSK.

Wanneer indienen

Aanvragen kunnen doorlopend ingediend worden, maar wel ten minste twee maanden vóór de aanvang van het presentatiemoment, tenzij gemotiveerde uitzonderingen.

Beoordeling van je aanvraag

Het departement maakt op basis van je dossier een advies op en beslist uiterlijk twee maanden na het indienen van de aanvraag.

Toekenning en uitbetaling

Als de tegemoetkoming wordt toegekend, moet je het logo van de Vlaamse Gemeenschap vermelden in al je communicatie.

Het maximale bedrag van een tegemoetkoming voor een internationaal presentatiemoment is 7.000 euro.

Het toegekende bedrag wordt meteen volledig uitbetaald na ondertekening van het besluit.

Afrekening

Binnen de twee maanden na de beëindiging van het presentatiemoment dien je een verantwoordingsverslag in via KIOSK. Hierin toon je aan dat je de tussenkomst gebruikt voor het doel waarvoor ze is verleend.

Vragen

  • Technische vragen over KIOSK: kiosk@vlaanderen.be 
  • Vragen over de situering van je aanvraag binnen het Kunstendecreet: Kunstenpunt 
  • Inhoudelijke vragen over je dossier: Team Kunsten van het Departement Cultuur, Jeugd en Media.
Team Kunsten
Subsidiëren en erkennen
02 553 68 42