Overslaan en naar de inhoud gaan

Kunstinstellingen

Wat

Kunstinstellingen zijn grootschalige initiatieven met nationale en internationale uitstraling en een belangrijke symboolwaarde in het cultuurbeleid. Het zijn organisaties met een structurele band met de Vlaamse Gemeenschap. Het gaat momenteel over de volgende 7 instellingen:

 • deSingel
 • Antwerp Symphony Orchestra
 • Brussels Philharmonic
 • Kunsthuis (Opera Vlaanderen en Ballet Vlaanderen)
 • Ancienne Belgique
 • Kunstencentrum VIERNULVIER
 • Concertgebouw Brugge 

Voor wie

De Vlaamse Regering bepaalt welke kunstenorganisaties een erkenningsvraag mogen indienen.

Om als kunstinstelling erkend te worden, moet een organisatie voldoen aan volgende voorwaarden:

 1. inzet op de vijf functies
 2. artistieke uitmuntendheid
 3. internationale relevantie
 4. duurzame opbouw van traditie en vernieuwing
 5. maatschappelijke en culturele inbedding en engagement
 6. landelijke schaal en performante eigen infrastructuur
 7. sterk en dynamisch management en solide financieel beleid
 8. de principes van goed bestuur naleven
 9. aandacht voor kunst- en cultuureducatie, in samenwerking met het onderwijs
 10. startende kunstenaars ondersteunen.

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media toetst de aanvraag op de erkenningsvoorwaarden 7 en 8. De erkenningscommissie toetst de aanvraag aan alle andere erkenningsvoorwaarden. 

Functies en criteria

Het beleidsplan van een Kunstinstelling moet voldoen aan dezelfde criteria die gelden voor werkingssubsidies

Kunstinstellingen moeten kwalitatief inzetten op alle 5 functies. 

Indiendata

Een Kunstinstelling wordt erkend voor een periode van vijf jaar.
De huidige vijfjarige periode loopt nog tot en met 31 december 2022.

Een aanvraag voor een werkingssubsidie voor de periode 1 januari 2023 tot en met 31 december 2027 kon uiterlijk op 1 december 2021 ingediend worden. 

Hoe aanvragen

Deze subsidie is alleen toegankelijk voor organisaties die erkend worden als kunstinstelling.

Een erkende kunstinstelling moet om de vijf jaar een beleidsplan indienen. Op basis van dit beleidsplan wordt de hoogte van het subsidiebedrag bepaald. Erkende kunstinstellingen zijn verzekerd van financiële ondersteuning door de Vlaamse Gemeenschap. 

Beoordeling van beleidsplan

Per kunstinstelling wordt er een afzonderlijke beoordelingscommissie opgericht. Elke commissie is samengesteld uit zeven leden waarvan drie leden met expertise en ervaring in het buitenland en een voorzitter.

De beoordelingscommissie maakt, a.d.h.v. de decretale criteria, een gemotiveerd advies op omtrent de kwaliteit van een ontvankelijk beleidsplan van een kunstinstelling. 

Beslissing

Op 24 juni 2022 besliste de Vlaamse Regering over de subsidiebedragen voor de zeven erkende kunstinstellingen voor de beleidsperiode 2023-2027.

Lees er meer over in het nieuwsbericht. 

Toekenning en beheersovereenkomst

Na de subsidiebeslissing wordt een beheersovereenkomst afgesloten met elk van de kunstinstellingen, waarin een aantal opdrachten worden verankerd. 

Voor de opmaak van de beheersovereenkomst overlegt de minister van Cultuur met de stad of gemeente waar de kunstinstelling gevestigd is. Indien de kunstinstelling in Brussel gevestigd, overlegt de minister van Cultuur met de Vlaamse Gemeenschapscommissie. 

Tijdens het overleg kunnen er afspraken gemaakt worden over de medefinanciering van de kunstinstelling. De stad of gemeente kan de beheersovereenkomst mee ondertekenen. 

Meer info of hulp nodig?

Inhoudelijke vragen | Vragen over een lopend dossier in KIOSK | Technische vragen over KIOSK

Gebruik het contactformulier