Overslaan en naar de inhoud gaan

Residency Unlimited

Residency Unlimited, in Brooklyn, kenmerkt zich door een hoge mate van engagement. Voor de residentie van start gaat, is er contact met de kunstenaar/curator over mogelijke wensen en noden. Op basis daarvan wordt een op maat gemaakte residentie ontwikkeld. Tijdens de residentie is er technische en logistieke ondersteuning, eventueel gerichte workshops en zijn er wekelijkse studiobezoeken van plaatselijke en internationale gasten. Van de resident wordt verwacht dat hij actief deelneemt aan discussieplatforms en in contact komt met de plaatselijke scene en de andere residenten.

Residency Unlimited voorziet in een gezamenlijke werkruimte. De resident zorgt zelf voor een verblijfplaats en (indien nodig) voor een atelier. Residency Unlimited kan helpen bij het zoeken naar een betaalbaar atelier.

Download de brochure

Wie komt in aanmerking

  • Een residentie in Residency Unlimited is bedoeld voor kunstenaars in alle disciplines die kaderen binnen het Kunstendecreet (muziek, dans, beeldende kunst, podiumkunsten, muziektheater, …).
  • De aanvrager is betrokken bij het kunstgebeuren binnen de Vlaamse Gemeenschap en is professioneel actief in de kunstensector.
  • De resident moet bereid zijn om samen te werken met de lokale gemeenschap. De kunstenaar werkt aan een concreet project.

Wanneer

Een residentie in Residency Unlimited duurt 4 maanden, van augustus tot en met november.

Financiële tussenkomst

Er wordt 1.500 euro per maand voorzien als tussenkomst in de leefkosten verbonden aan dit verblijf en 1.500 euro per maand als woonkosten. Hiernaast ontvangt de resident een bedrag van 1.000 euro voor alle reiskosten verbonden aan het verblijf.

Selectiecriteria

De selectiecriteria voor een verblijf in Residency Unlimited zijn:

  • de kwaliteit van het oeuvre van de kunstenaar;
  • de meerwaarde van de residentie voor de praktijk van de kunstenaar, met specifieke aandacht voor de kansen op internationale netwerking.

Selectieprocedure

De aanvragen worden gezamenlijk door het Departement Cultuur, Jeugd en Media en de residentieorganisatie beoordeeld.

Aanvraag

Vraag een residentiebeurs via de webapplicatie KIOSK. Je moet de aanvraag in het Engels opstellen.

Indiendatum

1 februari van het jaar waarin de residentie doorgaat.