Overslaan en naar de inhoud gaan

Le 18

Le 18 is een onafhankelijk cultuurcentrum dat in 2013 werd opgericht en is gevestigd in een gerenoveerde riad in de Medina van Marrakesh. Le 18 ondersteunt lokale kunstenaars met onderzoek en residenties en geeft hen ook de mogelijkheid om hun werk tentoon te stellen. Het centrum heeft een informele maar levendige werking met regelmatige ontmoetingen rond relevante thema’s. Het wil de kunstscene van Marrakesh in contact brengen met de wereld door internationale kunstenaars uit te nodigen. Le 18 is een multidisciplinair centrum en staat dus open voor kunstenaars van alle disciplines. Een residentie in Le 18 omvat ook een moment van interactie met de plaatselijke cultuurscene onder de vorm van een tentoonstelling, debat, ronde-tafel, artist talk, enz.

Wie komt in aanmerking

  • Een residentie in Le 18 is bedoeld voor kunstenaars uit alle disciplines die kaderen binnen het Kunstendecreet (muziek, dans, beeldende kunst, podiumkunsten, muziektheater,…).
  • De aanvrager is betrokken bij het kunstgebeuren binnen de Vlaamse Gemeenschap en is professioneel actief in de kunstensector.
  • De aanvrager is bereid om samen te werken met de lokale gemeenschap en zijn werk voor te stellen onder de vorm van een tentoonstelling, debat, ronde-tafel, artist talk, enz.

Wanneer

Een residentie in Le 18 duurt twee maanden, van 1 oktober tot en met 30 november.

Financiële tussenkomst

Er wordt 1.000 euro per maand voorzien als tussenkomst in de leefkosten verbonden aan dit verblijf. Daarnaast ontvangt de resident een bedrag van 500 euro voorzien voor alle reiskosten die worden gemaakt in het kader van het verblijf. Na afloop van de residentie verwacht het Departement Cultuur, Jeugd en Media een inhoudelijk verslag.

Selectiecriteria

De selectiecriteria voor een verblijf in Le 18 zijn:

  • de kwaliteit van het oeuvre van de kunstenaar;
  • de meerwaarde van de residentie voor de praktijk van de kunstenaar, met specifieke aandacht voor de kansen op internationale netwerking.

Selectieprocedure

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media en de residentieorganisatie beoordelen de aanvraag gezamenlijk.

Aanvraag

Vraag een residentiebeurs via de webapplicatie KIOSK. De aanvraag moet in het Engels opgesteld worden.

Indiendatum

1 april van het jaar waarin de residentie doorgaat.