Overslaan en naar de inhoud gaan

Jan van Eyck Academie

Jan van Eyck Academie in Maastricht biedt kunstenaars de mogelijkheid om hun talenten te verdiepen. De residentie heeft veel kenmerken van een postgraduaat, zoals een uitgebreide begeleiding en een actieve houding van de resident tegenover de academie en de andere residenten. Het is dus niet louter een studioruimte waar de resident kan werken, de resident wordt ook uitgedaagd met vraagstukken/opdrachten. De residenten kunnen gebruik maken van faciliteiten: werkplaatsen, bibliotheek, tentoonstellingsruimten voor exposities en try-outs, ...

Omwille van het profiel van deze residentie wordt een periode van zes maanden aangeboden.

Wie komt in aanmerking

  • Een residentie in de Jan Van Eyck Academie is bedoeld voor kunstenaars in alle disciplines die kaderen binnen het Kunstendecreet (muziek, dans, beeldende kunst, podiumkunsten, muziektheater,…).
  • De aanvrager is betrokken bij het kunstgebeuren binnen de Vlaamse Gemeenschap en is professioneel actief in de kunstensector.
  • De resident moet bereid zijn om in een academische omgeving te werken en te interageren.

Wanneer

Een residentie in Jan van Eyck Academie duurt 6 maanden, van november tot en met april.

Financiële tussenkomst

Er wordt 1.200 euro per maand voorzien als tussenkomst in de leefkosten verbonden aan dit verblijf. Hiernaast wordt er een bedrag van 500 euro voorzien voor alle reiskosten verbonden aan het verblijf.

Selectiecriteria

De selectiecriteria voor een verblijf in de Jan Van Eyck Academie zijn:

  • de kwaliteit van het oeuvre van de kunstenaar;
  • de meerwaarde van de residentie voor de praktijk van de kunstenaar, met specifieke aandacht voor de kansen op internationale netwerking.

Selectieprocedure

De aanvragen worden gezamenlijk door het Departement Cultuur, Jeugd en Media en de residentieorganisatie beoordeeld.

Aanvraag

Vraag een residentiebeurs via de webapplicatie KIOSK.

Indiendatum

1 mei van het jaar waarin de residentie doorgaat.