Overslaan en naar de inhoud gaan

Werkingssubsidies

Voor wie

Kunstenorganisaties, inclusief kunstinstellingen, of organisaties met specifieke kerntaken die met naam worden genoemd in het Kunstendecreet (VI.BE, Kunst in Huis, Kunstensteunpunt en Vlaams Architectuurinstituut) komen in aanmerking voor een werkingssubsidie.

De werkingssubsidies kunnen enkel worden toegekend aan kunstenorganisaties die zich tot de Vlaamse gemeenschap richten.

Je kunt als kunstenorganisatie een werkingssubsidie aanvragen voor één of twee beleidsperiodes (vijf of tien jaar). De Vlaamse Regering sluit een beheersovereenkomst af met kunstenorganisaties die een werkingssubsidie ontvangen voor twee beleidsperiodes, en met de kunstinstellingen.

Werkingssubsidies zijn bedoeld voor organisaties die professioneel actief zijn in een van de volgende disciplines of - een of meerdere - combinaties daarvan:

 • Beeldende kunsten, audiovisuele kunsten en fotografie
 • Podiumkunsten
 • Muziek
 • Architectuur en vormgeving
 • Transdisciplinaire en cross-sectorale kunsten

De werking van deze organisaties wordt gekenmerkt door een of meerdere van de volgende functies:

 1. Ontwikkeling
 2. Productie
 3. Presentatie
 4. Participatie
 5. Reflectie 

Beoordelingsprocedure

Wil je meer weten over de verschillende stappen in de beoordelingsprocedure en de methodiek die de verschillende actoren daarbij zullen volgen? Raadpleeg het draaiboek kwaliteitsbeoordeling voor werkingssubsidies.

Neem ook het nieuwe Kunstendecreet, het uitvoeringsbesluit bij het decreet en de memorie van toelichting door. 

Indienronde structurele subsidies 2023 – 2027

De uiterste indiendatum voor het aanvragen van werkingssubsidies voor de periode 2023 – 2027 was 1 december 2021.

Overzicht van de aanvragen

Download het Excel-overzicht van de ingediende dossiers.

 • Aantal ingediende dossiers: 294
 • Aantal ontvankelijke dossiers: 293
 • Aantal dossiers niet ontvankelijk: 1
 • Aantal dossiers werkingssubsidie voor één beleidsperiode: 260
 • Aantal dossiers werkingssubsidie voor twee beleidsperiodes: 22
 • Aantal dossiers kunstinstellingen: 7
 • Aantal dossiers organisaties met specifieke kerntaken: 4

Totaal gevraagd bedrag

Het totaal aan gevraagde subsidiebedragen, van alle organisaties binnen deze ronde, is 226.577.709 euro. Ter vergelijking: voor het subsidiejaar 2021 was er in totaal 151.293.223 euro toegekend aan werkingssubsidies.

Overzicht van de beoordelingscommissies

Download het overzicht van de samenstelling van de beoordelingscommissies, inclusief de verdeling van de dossiers over de commissies en de beschikbare budgetten per commissie.

Verdeling budget per beoordelingscommissie

> Download informatie over de bepaling van het budget per beoordelingscommissie

Experten

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media zorgde voor meerdere opleidingsmomenten voor de 130 experten die meewerken aan de advisering van de beoordelingsronde voor werkingssubsidies 2023–2027 / 2023–2032.

Op 21 en 22 december 2021 kregen zowel experten-beoordelaars als voorzitters een online opleiding waarin werd gefocust op de relevante regelgeving, nodig voor het adviseringswerk, en op de concrete planning voor de volledige procedure.

Omdat minstens een deel van de beraadslaging digitaal verloopt, investeerde het departement daarnaast in een aanbod ‘digitaal vergaderen’. In samenwerking met een professioneel bureau kregen de leden van de beoordelingscommissies een opleiding om de (digitale) besluitvorming vlot en kwaliteitsvol te laten verlopen. Voor voorzitters en secretarissen werden er twee halve dagen voorzien, voor de experten-beoordelaars één halve dag. Deze opleiding ‘digitaal vergaderen’ ging door in januari 2022.

Benoeming Landschapscommissie

Lees meer over de taak van de Landschapscommissie.

Informatie over de aanvraagprocedure

De handleiding bevat alle info over de verplichte onderdelen van het aanvraagdossier.

Het document met veelgestelde vragen is samengesteld op basis van jullie vragen en onze antwoorden i.v.m. de aanvraag van werkingssubsidies. 

Beslissing

Op 24 juni 2022 nam de Vlaamse Regering een beslissing over de aanvragen voor een werkingssubsidie voor de beleidsperiode 2023-2027.

Lees er meer over in het nieuwsbericht. 

Toegekende werkingssubsidies 2023 - 2027

225 kunstenorganisaties ontvangen een werkingssubsidie voor de periode 2023-2027. 16 organisaties worden gesubsidieerd voor twee beleidsperiodes. De Vlaamse Regering zal nog dit jaar met elk van hen een beheersovereenkomst afsluiten.

De Vlaamse Regering besliste eveneens over het subsidiebedrag van de vier in het decreet opgenomen organisaties met specifieke kerntaken: Kunstenpunt, VI.BE, Kunst in huis en het Vlaams Architectuurinstituut.

Ook over het subsidiebedrag van de zeven erkende kunstinstellingen werd een beslissing genomen. 

Na toekenning

Als je een werkingssubsidie toegekend krijgt, moet je uiterlijk op 15 oktober 2022 éénmalig een geactualiseerd beleidsplan en een geactualiseerde begroting voor de volledige beleidsperiode 2023 – 2027 indienen.

In de handleiding lees je hoe je beide documenten moet opmaken.

Je dient je geactualiseerd beleidsplan en een geactualiseerde begroting in via de webapplicatie KIOSK.

Gebruik hier voor de verplichte sjablonen:

Daarnaast moet je het logo van de Vlaamse Gemeenschap vermelden in al je communicatie.

MEER INFO OF HULP NODIG?

Inhoudelijke vragen | Vragen over een lopend dossier in KIOSK | Technische vragen over KIOSK

Gebruik het contactformulier