Overslaan en naar de inhoud gaan

Werkingssubsidies

Wat

De werkingssubsidie wordt aan een kunstenorganisatie toegekend om een activiteit te ondersteunen die een continu en permanent karakter vertoont. Het omvat de subsidiëring van een kern van personeelsleden en een basistoelage voor de structurele werking met werkelijk gepresteerde activiteiten. 

Je kunt een werkingssubsidie aanvragen voor een periode van 5 jaar of 2 opeenvolgende periodes van 5 jaar. 

Voor wie

Kunstenorganisaties kunnen in aanmerking komen voor een meerjarige werkingssubsidie binnen het Kunstendecreet als zij zich richten tot de Vlaamse Gemeenschap.  

Werkingssubsidies ondersteunen organisaties die professioneel actief zijn in een van de volgende disciplines of - een of meerdere - combinaties daarvan: 

  • Beeldende kunsten, audiovisuele kunsten en fotografie
  • Podiumkunsten
  • Muziek
  • Architectuur en vormgeving
  • Transdisciplinaire en cross-sectorale kunsten

De werking van deze organisaties wordt gekenmerkt door een of meerdere van de volgende functies:

  1. Ontwikkeling
  2. Productie
  3. Presentatie
  4. Participatie
  5. Reflectie 

Procedure

Het nieuwe Kunstendecreet, het uitvoeringsbesluit bij het decreet en de memorie van toelichting zetten de lijnen uit van de procedure bij het toekennen van de werkingssubsidies. 

De eerstkomende nieuwe indiendatum voor het aanvragen van werkingssubsidies indienronde 2028-2032 is 1 december 2026.   

Toegekende werkingssubsidies 2023 - 2027

225 kunstenorganisaties ontvangen een werkingssubsidie voor de periode 2023-2027. 16 organisaties worden gesubsidieerd voor twee beleidsperiodes. De Vlaamse Regering zal nog dit jaar met elk van hen een beheersovereenkomst afsluiten.

De Vlaamse Regering besliste eveneens over het subsidiebedrag van de vier in het decreet opgenomen organisaties met specifieke kerntaken: Kunstenpunt, VI.BE, Kunst in huis en het Vlaams Architectuurinstituut.

Ook over het subsidiebedrag van de zeven erkende kunstinstellingen werd een beslissing genomen. 

Na toekenning

Als je een werkingssubsidie toegekend krijgt, moet je het logo van de Vlaamse Gemeenschap vermelden in al je communicatie.

MEER INFO OF HULP NODIG?

Inhoudelijke vragen | Vragen over een lopend dossier in KIOSK | Technische vragen over KIOSK

Gebruik het contactformulier