Overslaan en naar de inhoud gaan

TOKAS (Tokyo Arts and Space)

TOKAS is een kunstenaarsresidentie in het centrum van Tokio. TOKAS beschikt over accommodatie voor 12 kunstenaars. De residenten hebben een private kamer met badkamer en kleine keuken. Daarnaast zijn er een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte, bibliotheek en wasplaats. De residenten kunnen ook beschikken over twee gedeelde studio’s. TOKAS organiseert in overleg met de resident publieke evenementen, zoals een open studio of een artist talk en stimuleert ontmoetingen met de lokale kunstscene.

Wie komt in aanmerking?

  • Een residentie in TOKAS is bedoeld voor kunstenaars in alle disciplines die kaderen binnen het Kunstendecreet (muziek, beeldende kunst, podiumkunsten, muziektheater, …).
  • De aanvrager is betrokken bij het kunstgebeuren binnen de Vlaamse Gemeenschap en is professioneel actief in de kunstensector.
  • De resident is bereid tot interactie met de andere residenten en de lokale kunstscene en zijn werk voor te stellen onder de vorm van een Open Studio, ronde-tafel, artist talk, enz.

Gelet op het feit dat de residentie ondergebracht is in een gebouw waar ook andere mensen wonen, is de residentie niet geschikt voor kunstenaars die bij de creatie van hun werk veel lawaai/trillingen maken, bijvoorbeeld muzikanten die hun instrument inoefenen.

Wanneer

Een residentie in TOKAS duurt +/- drie maanden, van 7 mei tot 31 juli.

Financiële tussenkomst

Er wordt 1.500 euro per maand voorzien als tussenkomst in de leefkosten verbonden aan dit verblijf. Hiernaast ontvangt de resident een bedrag van 1.000 euro voor alle reiskosten verbonden aan het verblijf. Na afloop van de residentie verwacht het Departement Cultuur, Jeugd en Media een inhoudelijk verslag.

Selectiecriteria

De selectiecriteria voor een verblijf in TOKAS zijn:

  • de kwaliteit van het oeuvre van de kunstenaar;
  • de meerwaarde van de residentie voor de praktijk van de kunstenaar, met specifieke aandacht voor de kansen op internationale netwerking.

Selectieprocedure

De aanvragen worden gezamenlijk door het Departement CJM en de residentieorganisatie beoordeeld.

Aanvraag

Vraag een residentiebeurs via de webapplicatie KIOSK. Je moet de aanvraag in het Engels opstellen.

Indiendatum

7 november van het jaar voorafgaand aan de residentie.