Zoekt u de spelling van een woord? Ga naar woordenlijst.org ((opent in nieuw venster)), de onlineversie van het Groene Boekje.
Niet gevonden wat u zocht? Stel uw taalvraag.

Vraag van de week

Wat is correct: Er zijn 37 kamers, onderverdeeld of onderverdeelt in standaardkamers en luxekamers?

De correcte spelling in deze zin is onderverdeeld: Er zijn 37 kamers, onderverdeeld in standaardkamers en luxekamers. Het gaat hier om een voltooid deelwoord.

Bij sommige werkwoorden hebben het voltooid deelwoord en de persoonsvorm van de tegenwoordige tijd dezelfde uitspraak, bijvoorbeeld onderverdeeld/onderverdeelt, verhuisd/verhuist, beloofd/belooft. Als u in een bepaalde zin niet zeker weet om welke vorm het gaat, kunt u het werkwoord vervangen door een werkwoord dat in het voltooid deelwoord ge- toegevoegd krijgt, zoals opdelen (opgedeeld). Dan kunt u het verschil horen: Er zijn 37 kamers, opgedeeld (niet opdeelt) in standaardkamers en luxekamers.

Om te weten of u een voltooid deelwoord met -d of met -t moet schrijven, kunt u vergelijken met de verleden tijd: het voltooid deelwoord onderverdeeld wordt met -d geschreven, want er wordt een [d]-klank gebruikt in de verleden tijd (die hij) onderverdeelde.

U vindt meer adviezen over d / dt / t ((opent in nieuw venster)) op onze website.

Woord van de week

wraakvakantie

Het is deze zomer een trend om wraakvakanties te boeken. Dat zijn langere, verdere en vaak ook veel luxueuzere vakanties dan de reizen die vakantiegangers gewend waren te maken. Op die manier willen mensen zichzelf een compensatie bieden voor de reisbeperkingen en onzekerheden waarmee ze de vorige zomers tijdens de coronacrisis af te rekenen hadden.

Het volgende woord van de week verschijnt op 22 augustus.

Bekijk het overzicht van alle woorden van de week.

Ontvang onze nieuwsbrief

Schrijf u in op Taallink en ontvang elke week de vraag en het woord van de week in uw mailbox.

Meer dan 50 spellingtests

Ontdek hoe goed u kunt spellen met onze spellingtests. Kies een thema uit het overzicht van alle spellingtests.

Heerlijk Helder

Meer weten over Heerlijk Helder, de campagne van de Vlaamse overheid over klare taal?

Heerlijk Helder-website ((opent in nieuw venster))

Boek- en webwijzer

Spellingbrochure

Download gratis onze spellingbrochure.

  • systematisch overzicht van de spellingregels
  • volgens het Groene Boekje 2015
  • met actuele voorbeelden