We werken momenteel aan een herziening van de onderstaande tekst, met het oog op genderbewust taalgebruik. Op de Heerlijk Heldersite vindt u wel al een overzicht van aansprekingen die in de praktijk goed toepasbaar zijn in brieven en mails (criterium 4 - aanhef).

Adressering in een brief

Adresseer een brief altijd zo precies en volledig mogelijk.

Vermeld de naam van de geadresseerde voluit als u die kent. Als u de voornaam niet voluit kent, vermeldt u een of meer initialen.

Maak door de aanschrijftitel duidelijk wat het geslacht van de geadresseerde is. Gebruik geen afkortingen als dhr. of mw. Hieronder staan enkele voorbeelden van adresseringen voor individuele personen.

Voorbeelden
 • De heer Jan Van den Eede
  Hallestraat 14
  2800 MECHELEN
 • Mevrouw Mia Verbraeken
  Hallestraat 14 c
  2800 MECHELEN

Als u het geslacht niet kent:

 • De heer of mevrouw Kris Van den Hauwe
  Hallestraat 15 bus 5
  2800 MECHELEN

Als u verschillende personen op één adres aanschrijft, zijn er heel wat mogelijkheden voor de adressering. U kunt het best de aanschrijftitel gebruiken die bij de voorkeur van de personen zelf aansluit. Hieronder staan enkele voorbeelden van adresseringen voor partners of personen die op hetzelfde adres wonen.

Voorbeelden
 • De heer en mevrouw Van den Eede-Verbraeken
  Hallestraat 14
  2800 MECHELEN
 • De heer Jan Van den Eede en mevrouw Mia Verbraeken
  Hallestraat 14
  2800 MECHELEN
 • De heer Jan Van den Eede en de heer John Verbraeken
  Hallestraat 14
  2800 MECHELEN
 • De heren Van den Eede-Verbraeken
  Hallestraat 14
  2800 MECHELEN
 • Mevrouw Jeannine Van den Eede en mevrouw Mia Verbraeken
  Hallestraat 24
  2800 MECHELEN
 • De heer prof. dr. J. Van den Eede en mevrouw ir. M. Verbraeken
  Hallestraat 34
  2800 MECHELEN

Bij adresseringen aan bedrijven en organisaties zet u de naam van de geadresseerde op de eerste regel en daaronder achtereenvolgens de functiebenaming, de naam van de organisatie en de naam van een afdeling of dienst. De afkorting t.a.v. is overbodig als u naar een medewerker van een bedrijf of een organisatie schrijft.

Voorbeelden
 • Mevrouw Mia Verbraeken
  Afdelingshoofd Personeelszaken
  Stad Kortrijk
  Grote Markt 54
  8500 KORTRIJK
 • Mevrouw Mia Verbraeken
  Directeur Personeel en Organisatie
  Stad Kortrijk
  Directie Personeel en Organisatie
  Grote Markt 54
  8500 KORTRIJK
 • De heer Jan Van den Eede
  Personeelsmanager
  Houtbedrijf Eik & Den
  Industrieterrein Jagersborg
  Schoorstraat 12
  3680 MAASEIK

Als u geen persoonsgegevens hebt:

 • Aan de personeelsdienst
  Houtbedrijf Eik & Den
  Industrieterrein Jagersborg
  Schoorstraat 12
  3680 MAASEIK

Vermeld voor buitenlandse adressen het adres zo veel mogelijk in de taal van de geadresseerde, met uitzondering van de landnaam. Daarvoor gebruikt u de benaming die gebruikelijk is in het land waar u de brief op de bus doet. Vóór de postcode van de buitenlandse plaatsnaam hoeft u geen internationale landcode te zetten.

Voorbeelden
 • Mevrouw Kris Van de Poel
  Algemeen secretaris
  Nederlandse Taalunie
  Paleisstraat 9
  2514 JA DEN HAAG
  NEDERLAND
 • Herr Tobias Müller
  Ringier AG
  Dufourstrasse 23
  8008 ZÜRICH
  ZWITSERLAND

Adressering in een e-mail

Kies de geadresseerden van uw e-mails zorgvuldig.

Zet alleen personen van wie u verwacht dat ze het hele bericht lezen en eventueel verdere actie ondernemen, als geadresseerden (aan:) in uw bericht.

Gebruik cc’s (carbon copy’s) alleen als dat werkelijk nodig is. Cc’s dienen om andere personen dan de geadresseerde op de hoogte te brengen of te houden, zonder dat u van hen verwacht dat ze iets doen of op het bericht reageren.

Gebruik in principe geen bcc’s (blind carbon copy’s) als u daarmee verborgen wilt houden dat u iemand anders ook van uw bericht kennis laat nemen. Eerlijk duurt meestal het langst. U kunt wel de bcc-functie gebruiken als u een mail wilt sturen naar een groep mensen die elkaars e-mailadres niet mogen of niet hoeven te kennen. In dat geval staat iedereen in bcc.