Vermeld onderaan in een brief informatie over de bijlagen en de kopiegerechtigden.

Vermeld het aantal bijlagen of de titel van de bijlagen onderaan als u die gegevens niet in de referentieregels van de brief hebt opgenomen.

Voorbeelden
  • Bijlagen: 2
  • Bijlagen: bestelbon, factuur

Vermeld daaronder de kopiegerechtigden als u een kopie van de brief aan andere personen bezorgt.

Voorbeeld
  • Kopie: Johan Vermandere, Els De Bisschop