Wees zuinig met vage woorden.

Als u zegt dat u een probleem zo snel mogelijk zult oplossen, geeft u blijk van goede bedoelingen, maar u doet eigenlijk een vage toezegging. De doelgroep moet raden wat zo snel mogelijk betekent. Het voordeel van vage woorden is vergelijkbaar met dat van vakwoorden en leenwoorden: u kunt u erachter verstoppen. Het nadeel is dat zulke woorden gemakkelijk vragen oproepen bij kritische toehoorders, gesprekspartners of lezers. U kunt dat voorkomen door meteen zo concreet mogelijk te zijn. Uw boodschap zal dan minder als gebakken lucht ervaren worden.

Veelgebruikte vage woorden

Hieronder vindt u een lijst van veelgebruikte vage woorden. Hoe meer u zulke woorden gebruikt, hoe meer u het risico loopt dat uw doelgroep iets anders hoort of leest dan u bedoelt.

  • binnenkort, later, zo snel mogelijk
  • dikwijls, soms, vaak
  • enkele, sommige, de meeste
  • eventueel, misschien, mogelijk, waarschijnlijk, wellicht
  • men
  • nogal, enigszins, vrij
  • veel, weinig
Voorbeelden

Hieronder staan enkele voorbeelden van vage formuleringen. In de rechterkolom zijn ze concreter geformuleerd.

liever niet

maar wel

U krijgt daarover binnenkort een brief van uw ziekenfonds.

U krijgt daarover begin november een brief van uw ziekenfonds.

Veel mensen dragen geen gordel.

Volgens recent onderzoek draagt maar 57% van de inzittenden voorin een gordel.

Uw zoon is al enkele keren berispt voor spijbelgedrag.

Uw zoon heeft dit schooljaar al drie schriftelijke waarschuwingen gekregen voor spijbelgedrag.

Men zal in een latere fase enkele verbeteringen in de procedures van de klantendienst doorvoeren.

Om het aantal klachtendossiers met 20% te laten dalen, zal de klantendienst tegen eind april zijn procedures vereenvoudigen.