Bestuurstaal van de overheid in Brussel-Hoofdstad

Het gebied Brussel-Hoofdstad is het enige tweetalige taalgebied van België.

Plaatselijke en gewestelijke diensten

Het gaat hier bijvoorbeeld om de Brusselse gemeenten, de Brusselse OCMW’s en de Brusselse lokale politiezones.

De plaatselijke diensten in Brussel-Hoofdstad gebruiken het Nederlands en het Frans als bestuurstaal. De plaatselijke diensten in Brussel-Hoofdstad moeten de berichten en mededelingen bestemd voor het publiek dus in het Nederlands en in het Frans opstellen. In de betrekkingen met particulieren gebruiken de plaatselijke diensten het Nederlands of Frans. Een Brusselse gemeente moet in de individuele contacten met haar Nederlandstalige inwoners in het Nederlands communiceren.

De gewestelijke diensten met uitsluitend gemeenten uit Brussel-Hoofdstad in hun werkkring, gebruiken ook het Nederlands en het Frans als bestuurstaal. Zij volgen in principe dezelfde taalregeling als de plaatselijke diensten uit Brussel-Hoofdstad. Ook de gewestelijke diensten met gemeenten uit Brussel-Hoofdstad en gemeenten uit het Nederlandse of het Franse taalgebied in hun werkkring, volgen in principe dezelfde taalregeling als de plaatselijke diensten uit Brussel-Hoofdstad.

Let op:

  • We bedoelen hier met gewestelijke diensten niet de diensten van het Vlaamse Gewest of van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.
  • De plaatselijke diensten uit Brussel-Hoofdstad zullen bepaalde bekendmakingen die betrekking hebben op de burgerlijke stand slechts publiceren in de taal van de akte waarmee zij in verband staan.
  • De instellingen waarvan de culturele activiteit slechts op een enkele taalgroep gericht is, gebruiken de taal van het taalgebied van deze taalgroep. Zo zal een gemeentelijke Nederlandstalige bibliotheek in Brussel het Nederlands gebruiken als bestuurstaal.

Centrale diensten

Het gaat hier bijvoorbeeld om de hoofdbesturen van de federale overheidsdiensten.

De centrale diensten oefenen bevoegdheden uit over het hele land. Deze diensten moeten daarom in bepaalde situaties zowel in het Nederlands, het Frans als in het Duits kunnen communiceren.

De centrale diensten houden steeds rekening met de officiële taal of talen van de taalgebieden als zij berichten en mededelingen bestemd voor het publiek verspreiden.

Als een centrale dienst een affiche verspreidt via een Brusselse gemeente, moet die affiche in het Nederlands en het Frans verspreid worden.

In de betrekkingen met particulieren moeten de centrale diensten in principe de taal gebruiken die de burger kiest, voor zover dit het Nederlands, het Frans of het Duits is.

Diensten van de Vlaamse Gemeenschap in Brussel

De bestuurstaal voor de diensten van de Vlaamse Gemeenschap is het Nederlands. De Vlaamse Gemeenschap verspreidt haar communicatie daarom in principe in het Nederlands, ook in Brussel.

Diensten van de Vlaamse Gemeenschapscommissie

De communicatie van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en alle diensten die ervan afhangen, gebeurt in principe in het Nederlands.

Diensten van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

De diensten van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie gebruiken het Nederlands en het Frans als bestuurstaal.

In het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad verspreiden de diensten van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie hun berichten en mededelingen in het Nederlands en in het Frans.

In de betrekkingen met particulieren moeten deze diensten in principe de taal gebruiken die de burger kiest, voor zover dit het Nederlands of het Frans is.

Diensten van Brusselse Hoofdstedelijke Regering

De diensten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering gebruiken het Nederlands en het Frans als bestuurstaal.

In het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad verspreiden de diensten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering hun berichten en mededelingen in het Nederlands en in het Frans.

In de betrekkingen met particulieren moeten deze diensten in principe de taal gebruiken die de burger kiest, voor zover dit het Nederlands of het Frans is.