Ik heb een ongeval in Brussel gehad. In welke taal mag ik mijn verklaring bij de politie afleggen?

Tijdens een politieverhoor mag je je uitdrukken in je eigen taal.

Als de ondervraagde persoon het Nederlands of het Frans niet machtig is, zal de politie doorgaans een beroep doen op een beëdigd tolk. Er zijn regels en afspraken voor wat de politie moet doen als er geen beëdigd tolk beschikbaar is.

De taal waarin de burger zijn of haar verklaringen aflegt, is niet altijd dezelfde als waarin de politie het proces-verbaal zal opstellen.

In Brussel-Hoofdstad moet de politie een proces-verbaal opstellen in het Nederlands of in het Frans. Dat volgt uit de Taalwet Gerechtszaken:

  • Als de persoon die het voorwerp uitmaakt van een proces-verbaal verklaringen aflegt in het Nederlands, stelt de politie het proces-verbaal in het Nederlands op;
  • Als de persoon die het voorwerp uitmaakt van een proces-verbaal de verklaringen aflegt in het Frans, stelt de politie het proces-verbaal in het Frans op;
  • Als de persoon die het voorwerp uitmaakt van een proces-verbaal verklaringen aflegt in een andere taal of geen verklaring aflegt, stelt de politie het proces-verbaal op in het Nederlands of het Frans, naargelang de noodwendigheden van de zaak.