In welke taal moet een Brusselse gemeente haar infoblad over huisvuilophaling verspreiden?

Een Brusselse gemeente moet een infoblad over huisvuilophaling tweetalig, in het Nederlands en het Frans, verspreiden. Ze moet alle teksten in het infoblad in hun geheel en gelijktijdig in het Nederlands en in het Frans opstellen. De inhoud en de presentatie van de teksten moeten strikt aan elkaar gelijk zijn. In het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad staan het Nederlands en het Frans als bestuurstaal op gelijke voet.