In welke taal moeten vacatureberichten voor een job in Brussel worden opgesteld?

Dat hangt af van de concrete situatie.

Vacatureberichten van private ondernemingen vallen niet onder de toepassing van de taalwetgeving. Er is met andere woorden sprake van taalvrijheid. Een private onderneming mag dus kiezen in welke taal hij vacatureberichten opstelt om openbaar te verspreiden.

Een vacaturebericht dat een private onderneming intern verspreidt naar de werknemers, valt wel onder de toepassing van de taalwetgeving in het bedrijfsleven. Er is in dat geval is er sprake van een bericht of document voor het personeel. De werkgever moet een dergelijk vacaturebericht dus opstellen in de voorgeschreven taal.

Vacatureberichten van overheidsdiensten vallen wel onder de toepassing van de taalwetgeving in bestuurszaken. De overheid moet haar vacatureberichten dus opstellen in de voorgeschreven bestuurstaal.

Lees meer over het taalgebruik in bestuurszaken