Is er controle op de taalwetgeving in bestuurszaken?

Ja, verschillende instanties oefenen toezicht uit op de taalwetgeving in bestuurszaken.

De Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) houdt toezicht op de taalwetgeving in bestuurszaken in het hele land. Na een onderzoek van de klacht, zal de commissie een advies verlenen. Adviezen hebben een groot moreel gezag maar zijn in de meeste gevallen niet juridisch bindend. De commissie heeft verdergaande bevoegdheden indien de overtreder zich niet schikt naar het advies. Zo kan de commissie in uitzonderlijke gevallen naar de bevoegde rechter of de Raad van State stappen of zich in de plaats van de in gebreke blijvende overheid stellen.

De hoven en rechtbanken en de administratieve rechtscolleges kunnen de naleving van de taalwetgeving in bestuurszaken toetsen.

Daarnaast zijn er nog specifieke toezichtsinstanties: