Een leverancier van kantoormateriaal wenst een overeenkomst af te sluiten met een klant. Beide partijen zijn private ondernemingen in het homogeen Nederlandse taalgebied. De klant vraagt om de overeenkomst in het Engels op te stellen. Is dat toegelaten?

Ja, dat is in principe toegelaten.

Het Septemberdecreet regelt het taalgebruik voor de sociale betrekkingen tussen de werkgever en de werknemers, de documenten voor het personeel en de wettelijk en reglementair voorgeschreven documenten van ondernemingen. Voor zover de overeenkomst geen wettelijk of reglementair voorgeschreven document van de onderneming of geen document voor het personeel is, valt het niet onder het toepassingsgebied van het Septemberdecreet.

De bedrijven moeten wel rekening houden met specifieke regelgeving die relevant kan zijn voor de taal van de overeenkomst.

Hou ook rekening met gerechtelijke procedures. Je moet zorgen voor een vertaling in de taal van de gerechtelijke procedure als de overeenkomst voorwerp uitmaakt van een gerechtelijke procedure.

Lees meer over de taalvrijheid

Lees meer over het taalgebruik in gerechtszaken