Kan mijn notaris een Franstalige notariële verkoopakte laten registreren?

Ja, in principe kan dat.

De notaris moet de akte na ondertekening in principe laten registreren bij de kantoren Rechtszekerheid van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie.

Is de akte in een andere taal dan 1 van de landstalen opgesteld? Dan kan de ontvanger van het kantoor Rechtszekerheid een voor echt verklaarde vertaling, opgesteld door een beëdigde vertaler, vragen. Dit volgt uit het Wetboek der Registratie-, hypotheek- en griffierechten.

De registratie zelf gebeurt door de overheid in principe wel in de taal waaraan de kantoren, overeenkomstig de Bestuurstaalwet onderworpen zijn.

Lees meer over taalvrijheid