Is er een specifieke instantie waar ik een klacht kan indienen voor een schending van de taalwetgeving in een ziekenhuis?

Ja.

Je kan een klacht over de schending van de taalwetgeving in bestuurszaken door ziekenhuizen indienen bij de Vaste Commissie voor Taaltoezicht.

Na een onderzoek van de klacht, zal de commissie een advies verlenen. Adviezen hebben een groot moreel gezag, maar zijn in de meeste gevallen niet juridisch bindend.

De commissie heeft verdergaande bevoegdheden als de klager in Brussel-Hoofdstad of een Vlaamse faciliteitengemeente woont en als de overtreder zich niet schikt naar het advies. Zo kan de commissie in uitzonderlijke gevallen naar de bevoegde rechter of de Raad van State stappen of zich in de plaats van de in gebreke blijvende overheid stellen.

Meer info en contactgegevens

Lees meer over het taalgebruik in bestuurszaken