Ik heb gesolliciteerd bij een commercieel bedrijf in een taalhomogene gemeente in Vlaanderen. Mag dat bedrijf mij tijdens het sollicitatiegesprek een Engelse vraag stellen om mijn kennis van het Engels te testen?

Ja, dat mag.

Het sollicitatiegesprek moet wettelijk verplicht in het Nederlands plaatsvinden. Dat volgt uit het Septemberdecreet.

De (toekomstige) werkgever kan wel de meertaligheid eisen van de sollicitant en de kennis van de andere talen bij sollicitanten toetsen. Om dit af te toetsen, kan de (toekomstige) werkgever wel een vreemde taal gebruiken tijdens het sollicitatiegesprek. De vreemde taal mag slechts gebruikt worden om de kennis van de andere taal of talen te testen.