Mag de overheid een toeristische brochure in meerdere talen opstellen?

Enkel gemeenten die erkend werden als toeristisch centrum mogen dat.

De Bestuurstaalwet maakt het voor deze gemeenten mogelijk om toeristische mededelingen in meerdere talen te verspreiden. De Bestuurstaalwet legt daarvoor wel enkele voorwaarden op:

  • De gemeente moet erkend zijn als een toeristisch centrum, door bijvoorbeeld de FOD Economie.

  • De gemeenteraad moet de beslissing nemen om toeristische mededelingen in meerdere talen te verspreiden.

  • De gemeenteraad moet deze beslissing binnen de 8 dagen bezorgen aan de Vaste Commissie voor Taaltoezicht.

  • De gemeente is verplicht om deze mededelingen in minstens de 3 landstalen te verspreiden, met voorrang voor haar bestuurstaal. Voor erkende gemeenten in Vlaanderen is dat het Nederlands, het Frans en het Duits, met voorrang voor het Nederlands.