Mag een kandidaat anderstalige verkiezingsdrukwerk verspreiden in Vlaanderen?

Ja, dat mag. De taalwetgeving in bestuurszaken is niet van toepassing op verkiezingsdrukwerk. Volgens artikel 30 en 129 van de Grondwet kan het taalgebruik alleen voor een beperkt aantal, uitdrukkelijk opgesomde aangelegenheden geregeld worden. De Grondwet staat niet toe dat de overheid het taalgebruik regelt in andere aangelegenheden. In die gevallen geldt er in principe taalvrijheid.

Dat is ook het geval voor verkiezingsdrukwerk. Wie zich als kandidaat profileert voor de verkiezingen, oefent geen administratieve functie uit. De kandidaat mag dus kiezen in welke taal hij of zij de verkiezingsdrukwerk verspreidt.

Lees meer over de taalvrijheid