Mag een Vlaamse gemeente een brief in het Frans sturen naar een inwoner uit Wallonië?

Nee, dat mag in principe niet.

De gemeenten in België zijn niet vrij in hun taalgebruik. De Bestuurstaalwet regelt het taalgebruik van de gemeenten. Een gemeente in het homogeen Nederlandse taalgebied moet het Nederlands gebruiken als bestuurstaal. Dit betekent dat een gemeente in het homogeen Nederlandse taalgebied een brief in het Nederlands moet sturen naar een inwoner uit Wallonië.

Het hoffelijkheidsprincipe vormt hier een uitzondering op.

De taalhomogene lokale besturen mogen inwoners uit een ander taalgebied antwoorden in hun taal (Nederlands, Frans of Duits). Deze lokale besturen mogen de inwoners van een ander taalgebied niet op eigen initiatief in een andere taal aanspreken of schrijven.