Mijn bedrijf is gevestigd in een taalhomogene gemeente in Vlaanderen, maar ik heb enkele klanten in Spanje. Mag ik mijn facturen in het Spaans richten aan mijn Spaanse klanten?

Nee, je moet de facturen in het Nederlands opstellen. Als je de Spaanse taal begrijpt, mag je bijkomend wel een rechtsgeldige Spaanse versie opmaken. Het Septemberdecreet laat het niet toe om de facturen enkel in het Spaans op te stellen.

Bedrijven met een exploitatiezetel in het homogeen Nederlandse taalgebied moeten hun facturen in het Nederlands opstellen. Dat volgt uit artikel 5 van het Septemberdecreet.

Onder bepaalde voorwaarden laat het Septemberdecreet toe om bijkomend een rechtsgeldige versie op te maken in een andere taal. Deze voorwaarden zijn:

  • Alle betrokken partijen begrijpen de bijkomende taal of talen.

  • Het gaat om een officiële taal van de Europese Unie of om een officiële taal van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte die geen lid zijn van de Europese Unie.

  • De natuurlijke persoon of de exploitatiezetel van de onderneming waaraan de factuur is gericht, is gevestigd in een lidstaat van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte, met uitzondering van België.

Als er een verschil bestaat tussen de Nederlandstalige versie en de anderstalige versie van de factuur, heeft de Nederlandstalige versie voorrang.