Mogen voedingsetiketten alleen in het Chinees opgesteld zijn?

Nee, dat mag niet.

De gegevens die op een voedingsetiket voorkomen en die dwingend zijn voorgeschreven, moeten minstens gesteld zijn in de taal of de talen van het taalgebied waar de producten op de markt worden aangeboden. Dit volgt uit artikel 8, § 1 van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten.

Het etiket van een levensmiddel moet dus minstens de taal bevatten van het taalgebied waar het product verkocht wordt.