Ik ga trouwen. Mijn partner is Franstalig en ik ben Nederlandstalig. In welke van beide talen moet onze Brusselse notaris ons huwelijkscontract opstellen?

Jullie mogen kiezen in welke taal het huwelijkscontract wordt opgesteld.

Een notaris kan in Brussel-Hoofdstad notariële akten verlijden in het Nederlands of het Frans. Dat geldt bijvoorbeeld voor:

  • familiale akten zoals huwelijkscontracten, akten van erkenning van een natuurlijk kind, akten van adoptie,…
  • zakenrechtelijke akten zoals koop, hypotheekstelling, verdeling, ruiling, schenkingen,…
  • andere overeenkomsten die persoonlijke verbintenissen scheppen zoals huur- of pachtcontracten, leningen,…

In bepaalde gevallen regelt de taalwetgeving toch de taal waarin de notaris een notariële akte moet opstellen.