Publicaties

Publicaties

Taalwetwijs in Brussel

Op 14 februari 2022 vond de (online) informatiesessie Taalwetwijs in Brussel plaats. Onderwerp was de federale taalwetgeving die van toepassing is in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad. Na het voorwoord van minister Benjamin Dalle volgde er een voorstelling van het Steunpunt Taalwetwijzer en werd de taalwetgeving inhoudelijk toegelicht. Dan was het tijd voor een expertengesprek gemodereerd door Guy Tegenbos. Emmanuel Vandenbossche, Jozef Ostyn, Jonathan Bernaerts en Caroline Mancel lieten hun expertise blijken.

Herbekijk hieronder de sessie.

Activiteitenverslag

Het activiteitenverslag situeert het Steunpunt Taalwetwijzer binnen de Vlaamse overheid en biedt een overzicht van de samenwerking met andere diensten. Vervolgens gaat het in op het takenpakket van de Taalwetwijzer en verschaft het inzicht in de belangrijkste thema’s van de taalwetgeving waarbinnen de activiteiten kaderen. Daarnaast licht het verslag de specifieke werkzaamheden van het afgelopen werkjaar toe.