Ik werd geflitst in Namen, maar ik woon in Vlaanderen. Toch stelde de politie in Namen het proces-verbaal op in het Frans. Is dat correct volgens de taalwetgeving?

Ja, dat is correct.

Als de politie een proces-verbaal en een bijbehorende minnelijke schikking opstelt, valt dat onder het toepassingsgebied van de Taalwet gerechtszaken.

De wet schrijft voor dat de politiediensten een Franstalig proces-verbaal opmaken als zij in het Franse taalgebied een overtreding vaststellen en in het Franse taalgebied een proces-verbaal opstellen. De politie houdt geen rekening met de woonplaats of de taal van de overtreder als ze een proces-verbaal opmaken of een minnelijke schikking voorstellen. Het proces-verbaal en de minnelijke schikking zijn nietig als ze die toch in een andere taal opstellen.

Waar het proces-verbaal wordt opgemaakt, bepaalt de taal. Je ontvangt een proces-verbaal en minnelijke schikking in het Frans, als je een overtreding in het Franse taalgebied begaat. Je kan een officieuze vertaling vragen, maar de politie en het parket van de procureur des Konings zijn niet verplicht om je een vertaling te bezorgen.