Ik werd geflitst in Namen, maar ik woon in Vlaanderen. Toch stelde de politie in Namen het proces-verbaal op in het Frans. Is dat correct volgens de taalwetgeving?

Ja, dat is correct.

Als de politie een proces-verbaal  opstelt, valt dat onder het toepassingsgebied van de Taalwet gerechtszaken.

De wet schrijft voor dat de politiediensten een Franstalig proces-verbaal opmaken als zij in het Franse taalgebied een overtreding vaststellen en in het Franse taalgebied een proces-verbaal opstellen. Als de politie een proces-verbaal dus opstelt in Namen, moet ze dit in het Frans opstellen. Het proces-verbaal is in principe nietig als ze het toch in een andere taal opstellen.