Ik woon in een taalhomogene gemeente in Vlaanderen en ik wil een buitenlands attest indienen bij mijn gemeente. Volgens de loketbediende mag de gemeente enkel Nederlandstalige documenten aanvaarden. Is dat zo?

Ja, dat is zo.

Concreet gaat het om het decreet van 30 juni 1981 houdende aanvulling van de artikelen 12 en 33 van de bij Koninklijk Besluit van 16 juli 1966 gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken wat betreft het gebruik van de talen in de betrekkingen tussen de bestuursdiensten van het Nederlandse taalgebied en de particulieren(*).

Volgens dit decreet moeten inwoners van het homogeen Nederlandse taalgebied het Nederlands gebruiken in hun contacten met hun gemeente. Dat geldt ook voor documenten. De gemeente zal (onder andere) op grond van dit decreet een vertaling vragen als een inwoner een anderstalig attest wil indienen.

Hier bestaan uitzonderingen op. Het is mogelijk dat er andersluidende, internationale of Europese regelgeving van toepassing is, zoals bijvoorbeeld de Europese regelgeving over de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels. Volgens die Europese regels, zijn gemeenten verplicht om bepaalde anderstalige documenten te aanvaarden.

 

(*) Het opschrift van het decreet van 30 juni 1981 vermeldt 16 juli 1966 als coördinatiedatum van de Bestuurstaalwet. We bedoelen hier de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken, afgekort: Bestuurstaalwet.