Het plaatselijk kantoor van mijn ziekenfonds in een Vlaamse gemeente verstrekt enkel Nederlandstalige documenten. Mag het kantoor die documenten niet in andere talen afleveren?

Dat hangt af van de inhoud van de documenten. In sommige gevallen geldt de Bestuurstaalwet wel voor ziekenfondsen en in sommige gevallen niet.

Als een ziekenfonds een wettelijke opdracht uitvoert, vallen zij onder het toepassingsgebied van de Bestuurstaalwet. Dat is zo als zij taken uitvoeren voor de verplichte ziekte- en invaliditeitsuitkering. Als het document kadert in de verplichte ziekte- en invaliditeitsuitkering, moet het kantoor het in het Nederlands afleveren. In principe is het gebruik van andere talen dan niet toegelaten.

Voor de communicatie die niet kadert binnen een wettelijke opdracht, geldt de taalvrijheid. In die gevallen mogen het ziekenfonds en de burger vrij kiezen in welke taal ze het document opstellen of ze gebruiken.

Lees meer over taalvrijheid

Lees meer over het taalgebruik in bestuurszaken