Geldt de taalwetgeving voor een nieuwsbrief van een stedelijke basisschool in het homogeen Nederlandse taalgebied?

Ja, zowel de onderwijstaal als de bestuurstaal van een stedelijke basisschool zijn gereglementeerd.

De Onderwijstaalwet regelt de onderwijstaal van een stedelijke basisschool. De onderwijstaal is de taal waarin de lessen plaatsvinden, zoals bijvoorbeeld de wiskundeles.

De Bestuurstaalwet regelt de bestuurstaal van een stedelijke basisschool. De bestuurstaal is de taal waarin de school haar administratieve handelingen moet opstellen, zoals bijvoorbeeld een nieuwsbrief aan de ouders.

Een stedelijke basisschool in het homogeen Nederlandse taalgebied moet haar administratieve handelingen in het Nederlands opstellen. Dit betekent dat de school de nieuwsbrief in het Nederlands moet opstellen.