Wij verkopen ons vakantiehuis aan de Belgische kust. De kandidaat-koper wenst dat de notaris de akte opstelt in het Frans. Wij hebben daar geen probleem mee, maar vragen ons af of dat wettelijk kan?

Ja, in principe kan dat.

Je mag als partij vrij kiezen in welke taal je notaris de notariële akte opstelt. Dit volgt uit artikel 30 van de Grondwet dat bepaalt dat het taalgebruik in België in principe vrij is. De notaris kan de akte verlijden in een niet-officiële taal van het taalgebied waarin hij zijn standplaats heeft.

In sommige gevallen is er wel een beperking op het principe van de taalvrijheid. In bepaalde gevallen regelt de taalwetgeving toch de taal waarin de notaris een notariële akte moet opstellen. Dat volgt uit verschillende regelgeving. Dat is bijvoorbeeld het geval als er sprake is van een openbare verkoop.