Ik ontving een parkeerretributie voor een inbreuk op het parkeren met beperkte parkeertijd in een Brusselse gemeente. De Brusselse gemeente stelde deze retributie op in het Frans. Kan ik een Nederlandstalige retributie vragen?

Ja, je hebt als Nederlandstalige Brusselaar het recht om een Nederlandstalige retributie te vragen.

Een inbreuk op het parkeren met een beperkte parkeertijd is in de meeste gevallen een gedepenaliseerde parkeerinbreuk. Een gedepenaliseerde parkeerinbreuk is een inbreuk die niet strafrechtelijk kan worden beteugeld.

De Brusselse gemeenten kunnen in principe zelf parkeerretributies opleggen voor de zogenaamde gedepenaliseerde parkeerinbreuken. De Brusselse gemeenten kunnen een agentschap inschakelen voor het opleggen van die parkeerretributies.

De Brusselse gemeenten en het parkeeragentschap moeten die parkeerretributies opstellen in het Nederlands of in het Frans, afhankelijk van de taal van de betrokken particulier. Je kan als Nederlandstalige Brusselaar dus een Nederlandstalige parkeerretributie vragen.

Lees meer over het taalgebruik in gerechtszaken