Ik ben mede-eigenaar van aan appartementsgebouw in Vlaanderen. De andere mede-eigenaren spreken uitsluitend Frans op de algemene vergadering. Is dat wettelijk?

Ja dat is wettelijk. Je kan wel een Nederlandstalige vertaling vragen van enkele documenten.

In private rechtsverhoudingen, zoals bij een appartementsmede-eigendom, kan de wet het niet regelen. Er is dus geen verplichte taal op de vergadering van de mede-eigenaars. Daardoor kunnen de mede-eigenaars vrij kiezen in welke taal zij zich uitdrukken op de vergadering.

Als mede-eigenaar heb je wel recht op een vertaling van bepaalde documenten. Dit volgt uit artikel 3.96 van het Burgerlijk Wetboek.

Het recht op vertaling geldt voor de documenten die sinds 1 september 2010 uitgaan van de vereniging van mede-eigenaars, over de mede-eigendom. Het recht op vertaling geldt ook voor statuten die dateren van voor 1 september 2010.

Het recht op vertaling geldt alleen voor de vertaling van die documenten naar de taal van het taalgebied waarin het gebouw ligt:

  • Voor gebouwen in het Nederlandse taalgebied, geldt het recht op vertaling enkel voor vertalingen naar het Nederlands.

  • Voor gebouwen in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad geldt het recht op vertaling enkel voor vertalingen naar het Nederlands of het Frans.

Een mede-eigenaar die een vertaling wenst, moet dat vragen aan de syndicus. De syndicus moet er zorg voor dragen dat de vertaling binnen een redelijke termijn ter beschikking wordt gesteld. De kosten van de vertaling zijn ten laste van de vereniging van mede-eigenaars.