Ik woon in een appartement in Brussel. De nieuwe syndicus verspreidt de verslagen van de vereniging van mede-eigenaars enkel in het Frans. Kan ik vragen dat ik de verslagen in het Nederlands ontvang?

Ja, je kan een vertaling in het Nederlands vragen aan de syndicus.

In private rechtsverhoudingen, zoals bij een mede-eigendom, kan de wet het taalgebruik niet regelen. Er is dus geen verplichte taal op de vergadering van de mede-eigenaars, waardoor de mede-eigenaars vrij kunnen kiezen in welke taal zij zich uitdrukken op de vergadering.

De mede-eigenaars hebben wel recht op een op vertaling van bepaalde documenten. Dit volgt uit artikel 577-11/2 van het Burgerlijk Wetboek.

Het recht op vertaling geldt voor de documenten die sinds 1 september 2010 uitgaan van de vereniging van mede-eigenaars, over de mede-eigendom. Het recht op vertaling geldt ook voor statuten die dateren van voor 1 september 2010.

Het recht op vertaling geldt alleen voor de vertaling van die documenten naar de taal van het taalgebied waarin het gebouw ligt:

  • Voor gebouwen in het Nederlandse taalgebied, geldt het recht op vertaling enkel voor vertalingen naar het Nederlands.
  • Voor gebouwen in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad geldt het recht op vertaling enkel voor vertalingen naar het Nederlands of het Frans.

Een mede-eigenaar die een vertaling wenst, moet dat vragen aan de syndicus. De syndicus moet er zorg voor dragen dat de vertaling binnen een redelijke termijn ter beschikking wordt gesteld. De kosten van de vertaling zijn ten laste van de vereniging van mede-eigenaars.